13 september 2012

Django d Or läggs på is

Jazzens världsbekanta Django d’Or-pris har lagts på is. De pris som senast tilldelades de svenska jazzmusikerna Peter Asplund, Rune Gustafsson och Per-Henrik Wallin i Franske Ambassadörens Residens i Stockholm förra året är tills vidare de sista.

Det franska Django d’Or skapades 1992 av den för några år sedan bortgågne Frank Hagège, tillsammans med Djangos son Babik Reinhardt och skådespelerskan Jacqueline Danno. Sedan Frank Hagèges bortgång har hans änka Christiane övertagit ansvaret, men på grund av hälsoproblem har hon nu tvingats sluta vilket innebär att priset inte längre delas ut i Frankrike och andra länder.

Anledningen till att priset 1999 introducerades även i Sverige var den unika uppmärksamhet det gav för svenska jazzmusiker internationellt. Bland de många musiker som framträtt vid Django d’Or-evenemang i Frankrike, Belgien och Luxemburg är Arne Domnérus, Bernt Rosengren, Bosse Broberg, Georg Riedel, Lennart Åberg, Jonas Kullhammar, Palle Danielsson, Magnus Lindgren, Bobo Stenson och Ulf Wakenius.

– Det är dystert att Django d’Or nu tvingas upphöra – i varje fall tills vidare – eftersom Frank Hagèges vision av ett utbyte av jazzmusiker över hela den Europeiska kontinenten borde varit en optimal idé för musikkulturansvariga i Bryssel, säger Dag Häggqvist på skivbolaget Gazell, initiativtagare till det svenska Django d’Or .

Enligt Dag Häggqvist har ett glädjeämne under prisets trettonåriga historia i Sverige den stora entusiasm och det tveklösa stöd som den Franska Ambassaden givit.

– För kulturansvariga fransmän är jazzmusik en självklarhet och ingen främmande fågel.

Claes Olson

DJANGO D’OR SWEDEN 1999-2011

CONTEMPORARY STAR OF JAZZ
1999 Bobo Stenson
2000 Bernt Rosengren
2001 Palle Danielsson
2002 Lennart Åberg
2003 Per Henrik Wallin
2004 Jonas Kullhammar
2005 Ulf Wakenius
2006 Magnus Lindgren
2007 Esbjörn Svensson,
2008 Jan Lundgren
2009 Anders Bergcrantz
2010 Jakob Karlzon
2011 Peter Asplund

MASTER OF JAZZ
1999 Putte Wickman
2000 Arne Domnérus
2001 Bengt Hallberg
2002 Alice Babs
2003 Bernt Rosengren
2004 Monica Zetterlund
2005 Bosse Broberg
2006 Georg Riedel
2007 Bobo Stenson
2008 Palle Danielsson
2009 Jan Allan
2010 Bengt-Arne Wallin
2011 Rune Gustafsson

LEGEND OF JAZZ
1999 Lars Gullin,
2000 Jan Johansson
2001 Rolf Ericson
2002 Åke Hasselgård
2003 Eje Thelin
2004 Rolf Billberg
2005 Åke Persson
2006 Monica Zetterlund
2007 Putte Wickman
2008 Christer Boustedt
2009 Arne Domnérus
2010 Esbjörn Svensson
2011 Per Henrik Wallin