13 juli 2012

Musikförsäljningen ökar kraftigt

GLF:s statistik för första halvåret 2012, visar att den totala musikförsäljningen ökat med hela 30,1 procent.

Redan 2011 gick den digitala musikförsäljningen om den fysiska i Sverige och den står nu för 63,5 procent av den totala marknaden. Från januari till juni minskade den fysiska musikförsäljningen med 2,2 procent och står för 36,5 procent av musikbolagens intäkter. Nästan 4,4 miljoner album såldes under det första halvåret.

Kommentar från Ludvig Werner, VD för IFPI Svenska Gruppen kring statistiken:

– De svenska musikbolagen har varit extremt snabba med att anpassa sina affärsmodeller till dagens parallella försäljningskanaler. Dessutom har svenskarna visat att de verkligen gillar strömmad musik. När det nu är lättare än någonsin att köpa musik på det sätt som passar just dig ökar försäljningen. Första halvåret har inte bara präglats av en mycket stark period för strömmad musik, även försäljningen av cd-skivor har varit stark med en minskning på bara 1 %. Vi får dock inte glömma bort att periodens totala ökning kommer från historiskt mycket låga nivåer och att de nu presenterade halvårssiffrorna är 40 % lägre än de t ex var första halvåret år 2000. Tillväxt är alltid positivt men vi är naturligtvis försiktiga med att tala om trendbrott tills vi har fler mätpunkter som går i samma riktning.

Mer information om GLF:s statistik:

– Av försäljningen står den svenska repertoaren för 41 procent och den internationella repertoaren för 59 procent.

– Vinylförsäljningen ökade under året med 37,4 procent men står idag endast för 1,2 procent av den totala musikförsäljningen.

Q&A:

– Undersökningar visar att illegal fildelning fortfarande är hög i Sverige men inte på samma nivåer som för några år sedan.

– Statistiken ska endast ses som ett halvårsresultat.

– Motsvarande försäljningsökning enligt rullande 12 månader är +16%.

Information om GLF:s statistik:

Grammofonleverantörernas Förening (GLF) presenterar varje år statistik över musikförsäljningen för Sverige och representerar ca 85 procent av den totala marknaden för inspelad musik.

Mer musikförsäljningsstatistik finner du på www.ifpi.se.

Lars Nylin