19 juni 2012

Hultsfredsfestivalen tackar

I helgen arrangerades den andra upplagan av den i fjol återvändande Hultsfredsfestivalen. Med 17 000 besökare kan festivalen definitivt sägas ha återplacerat sig på festivalkartan. Det gör att de ansvariga nu vi bl.a. MI vill tacka alla involverade.

Tackbrevet i sin helhet:

”TACK FRÅN EN LYCKAD HULTSFREDSFESTIVAL!

Lovorden har haglat över de enastående band och artister som under
festivalens tre dagar har bjudit sina fans på magiska upplevelser, och
vice versa har berömmet från artisterna gentemot festivalen varit
mycket positiv.

Robert Smith från The Cure kallade bandets konsert för oförglömlig,
The Stone Roses blev nästintill förälskade i det vackra
festivalområdet och Marina & The Diamonds smygtittade på idolen
Shirley Manson.

När de dryga 17.000 besökarna på söndag förmiddag packar ihop sina
tält, lämnar in sina hotellnycklar och beger sig på resan hem från
Hultsfred börjar vi redan med arbetet inför Hultsfredsfestivalen 2013.

Vi vill rikta ett innerligt, varmt tack till våra besökare som har
varit fantastiska på alla tänkbara vis! För deras skull har
planeringen för att bearbeta och förbättra hela festivalen till
nästa år redan startat, där fokus i ännu högre grad kommer att
ligga på att höja standarden på all form av service. Organisationen
kring besökarnas vistelse har fungerat utmärkt, en berättigad kritik
mot det begränsade utrymmet för Lugn & Grön camping har vi dock tagit
till oss och kommer åtgärda inför de kommande åren.

Vi är oerhört glada över den ökning i besökarantal som skett från
ifjol, och konstaterade att biljettförsäljning ebbade ut först sent
på lördagskvällen. Vid den sammantagna kontrollräkningen av samtliga
biljettvarianter inklusive de som sålts utomlands landade slutsiffran
vid avslutad festival på 17.000, ett resultat som ligger helt i linje
med vår långsikta plan för Hultsfreds-festivalen.
Polis och säkerhetsansvariga på plats bekräftar att festivalen har
varit lugn och städad, med en publik som visat ett ansvarstagande och
respekt gentemot både varandra och arrangören.

Avslutningsvis vill vi även tacka all press som bevakat vår festival,
och hoppas att ni är nöjda med de förutsättningar som levererats
för att ni ska kunna utföra ett bra jobb.”

Efter förra årets nypremiär, med bara 10 500 betalande, kom beskedet att den festival som arrangerande Scorpio planerar till Norrköping sköts till 2013. Det har ännu inte kommit några besked om årets relativa framgång i Hultsfred påverkar planerna i Norrköping.

Lars Nylin