16 maj 2012

STIM Kjell-Åke Hamrén efterträder Gunnar Petri som ordförande

I samband med STIM:s stämma torsdag 24 maj efterträder Kjell-Åke Hamrén Gunnar Petri som ordförande i STIM:s styrelse. Kjell-Åke Hamrén var åren 1999-2009 ordförande i Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF) och under de sista åren där även ordförande för The International Confederation of Music Publishers (ICMP).

– Något förenklat kan hela musikbranschen ses som ett slags innovationssystem, med en lång rad av aktörer som utifrån olika utgångspunkter främjar tillkomsten och spridningen av musik. Och mitt i detta konstnärliga innovationssystem finns STIM som en helt central plattform, rentav som själva navet kring vilket olika nätverk och informationsflöden cirkulerar, säger Kjell-Åke Hamrén och betonar STIM:s roll för att främja förutsättningarna för att ny musik ska kunna skapas och spridas.

Kjell-Åke Hamrén har arbetat i trettio år som violinist, pedagog och musikförläggare, bl.a under ledning av Stikkan Andersson på Sweden Music. Åren 1999-2009 var han ordförande i SMFF och i den rollen även styrelseledamot i STIM. Under sina sista år på SMFF var Kjell-Åke Hamrén dessutom ordförande i styrelsen för ICMP.

De senaste åren har Kjell-Åke Hamrén dels arbetat med ett samverkansprojekt mellan kultur och samhällsliv inom Hudiksvalls kommun, dels tagit initiativ till kammarmusikfestivalen Musik mellan fjärdarna som arrangeras av Norra Hälsinglands konsertförening och musikfestivalen Norrbodagarna – en festival för rock, jazz, allsång, folkmusik på landsbygden några mil väster om Hudiksvall.

I STIM:s styrelse sitter representanter för Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP), Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF), en arbetstagarrepresentant samt två externa ledamöter.

Gunnar Petri var vd för STIM 1988–2003 och har därefter varit styrelseordförande i STIM i nio år.

Claes Olson