16 maj 2012

SKAP Songwriters Guild of America till Stockholm

Den amerikanska låtskrivarorganisationen Songwriters Guild of America kommer till Sverige för att söka samarbete. Organisationens ordförande Rick Carnes ser Europa som en förebild när det gäller musikskapares villkor och mötte SKAP:s Alfons Karabuda i samband med Creators Conference i Bryssel i februari.

28-29 maj arrangerar SKAP (Svenska Kompositörer Av Populärmusik) branschdagar med seminarier, konferenser och den traditionella vårfesten i Stockholm. Bland gästerna finns alltså representanter för låtskrivarorganisationen Songwriters Guild of America som är i Sverige för tillsammans med europeiska kolleger diskutera musikskapares villkor.

Rick Carnes och de andra representanterna för Songwriters Guild of America kommer bl.a att delta i "Hangover Seminars", seminarier och möten som arrangeras 29 maj, dagen efter SKAP:s traditionella vårfest och stipendieutdelning. På seminariet kommer man att diskutera centrala frågor kring musikskapares villkor med betoning på samarbete mellan europeiska och amerikanska kompositörer och textförfattare.

Kontakten mellan organisationerna etablerades när Rick Carnes (som skrivit musik till bl.a Dean Martin, Garth Brooks och Alabama) mötte SKAP:s Alfons Karabuda, som också är ordförande i europeiska kompositörsorganisationen ECSA, i samband med Creators Conference i Bryssel i februari.

– Vi har alltid haft likartade frågor, men med internet och globaliseringen är dessa inte längre bara likartade utan allt oftare samma, säger Alfons Karabuda. Vi ser därför att ett sätt att stärka arbetet för europeiska musikskapares villkor är att utöka samarbetet över Atlanten.

– Målsättningen med de här mötena är att arbeta fram en gemensam plattform att verka utifrån. Inte minst vill vi samarbeta kring en gemensam satsning på World Copyright Summit i Washington 2013, avslutar Alfons Karabuda.

Claes Olson