12 april 2012

Martin Roos blir ny vd för Eskilstuna Marknadsföring AB

– Styrelsen är övertygad om att Martin Roos är rätt person att tillsammans med medarbetarna på Eskilstuna Marknadsföring långsiktigt bygga Eskilstunas varumärke. Martin har en gedigen koppling till Eskilstuna och ett brett nätverk inom näringslivet och i kommunen. Som person har Martin Roos rätt kompetens med ett strategiskt tänkande och en målmedvetenhet och vilja att åstadkomma bestående resultat, säger Anders Tufvesson ordförande i Eskilstuna Marknadsföring AB.

Martin Roos har över 15 års erfarenhet inom musikbranschen där han framförallt har jobbat med att bygga varumärket Kent. Han har även arbetat som projektledare på reklambyrå, skivbolag och sedan 1998 har han ansvarat för flera olika projekt inom Eskilstuna kommun. Det mest uppmärksammade var som vd för Eskilstunas 350 AB där en liten projektorganisation skapade ett varierat program för jubileumsåret.

– Att bli vd för Eskilstuna Marknadsföring är ett hedersuppdrag eftersom jag brinner för Eskilstunas bästa. Jag trivs med varumärkesbyggande på lång sikt och tycker att det ska bli en härlig utmaning att få bidra i utvecklandet av Eskilstunas varumärke och attraktionskraft, säger Martin Roos. Nu ska vi göra en grundlig analys av var vi står, sätta upp konkreta mål och se till att vi har en strategi för att förverkliga målen.

Rekryteringen av ny vd skedde med hjälp av en extern chefsrekryteringsbyrå som tog ställning till över 120 kandidater. Ett fåtal av dessa personer valdes ut till tester och djupintervjuer och utvärderades utifrån en rad olika aspekter.

Lars Nylin

– Styrelsen är övertygad om att Martin Roos är rätt person att tillsammans med medarbetarna på Eskilstuna Marknadsföring långsiktigt bygga Eskilstunas varumärke. Martin har en gedigen koppling till Eskilstuna och ett brett nätverk inom näringslivet och i kommunen. Som person har Martin Roos rätt kompetens med ett strategiskt tänkande och en målmedvetenhet och vilja att åstadkomma bestående resultat, säger Anders Tufvesson ordförande i Eskilstuna Marknadsföring AB.

Martin Roos har över 15 års erfarenhet inom musikbranschen där han framförallt har jobbat med att bygga varumärket Kent. Han har även arbetat som projektledare på reklambyrå, skivbolag och sedan 1998 har han ansvarat för flera olika projekt inom Eskilstuna kommun. Det mest uppmärksammade var som vd för Eskilstunas 350 AB där en liten projektorganisation skapade ett varierat program för jubileumsåret.

– Att bli vd för Eskilstuna Marknadsföring är ett hedersuppdrag eftersom jag brinner för Eskilstunas bästa. Jag trivs med varumärkesbyggande på lång sikt och tycker att det ska bli en härlig utmaning att få bidra i utvecklandet av Eskilstunas varumärke och attraktionskraft, säger Martin Roos. Nu ska vi göra en grundlig analys av var vi står, sätta upp konkreta mål och se till att vi har en strategi för att förverkliga målen.

Rekryteringen av ny vd skedde med hjälp av en extern chefsrekryteringsbyrå som tog ställning till över 120 kandidater. Ett fåtal av dessa personer valdes ut till tester och djupintervjuer och utvärderades utifrån en rad olika aspekter.

Lars Nylin

Kents manager Martin Roos blir ny vd för Eskilstuna Marknadsföring AB. Martin Roos tillträder på jobbet som vd den 1 maj.