3 april 2012

Telegram Studios börsnoterade

Stranded Rekords, Telegram Bokförlag och Telegram Musikförlag har slagits samman till företaget Telegram Studios Ltd. Det nya bolaget har nyligen noterats på marknadsplatsen GXG Markets UK i London. I MI-sammanhang är bolaget just nu högaktuella med Markus Krunegårds nya album.

Telegram Studios, med de erfarna A&R-personerna Klas Lunding och Isse Samie som branschbekanta delägare, kommer på hemmaplan att finnas till i Gamla Stan i Stockholm. I de lokaler där Telegram Bokförlag under senare år etablerat en allt större utgivning. Även Lunding själv sitter nu där efter att under det senaste året ha drivit Stranded Rekords med Isse Samie baserade hos Universal Music. Samie delar fortsättningsvis sin tid mellan Telegram och Universal kontoren.

När MI frågar Telegram Studios CEO Pär Näsholm varför man tar detta ambitiösa steg blir svaret:

– Vi gör det för att förbättra vårt erbjudande till både artister, musiker, författare, alla våra partners. Vi ser väldigt många fördelar med sammanslagningen och de synergier det ger. Både när det gäller fysiska och digitala produkter. Sen har vi i och med sammanslagningen tagit in ca 40 nya aktieägare som alla kommer vara värdefulla ambassadörer för oss samtidigt som vi förhoppningsvis kan ge dem mycket tillbaka.

Som utomstående frågar man sig om det nu blir större fokus på böcker än på musik?

– Nej vi kommer inte fokusera mer på böcker än på musik. Båda utgivningslinjerna kommer växa och förbättras var för sig, däremot kommer vi ha ett stort fokus på digitala produkter i skärningen mellan text och musik. Den grammisnominerade eboken för Deportees är ett bra exempel, även bok-appen PS. Lycka till med Håkan Hellström illustrerar detta, fortsätter Näsholm.

På frågan varför Lunding flyttat ut från Universal säger denne:

– Jag har flyttat ut från Universal och fokuserar nu helt på Telegram Studios. Det blir mer tydligt för omgivningen och alla de vi jobbar med. Man kan inte ha ett börsnoterat bolag i en skrivbordslåda på ett annat bolag.

Förändringen av bolaget sker mitt i en hektisk utvecklingsprocess. Strandedartisterna Deportees och Graveyard vann tidigare i år Grammisar. Lena Philipsson släppte nyligen nytt och Markus Krunegård är aktuell med albumet Mänsklig värme. Håkan Hellström är en annan av bolagets artister.

Bokförlaget har flera internationella utgivningar på väg, bland annat en bok Duran Duran och en om new wave/ punken 1977 kallad Elvis Is Stiff. I Sverige släpps titlar med bland andra Jenny Milewski, Lina Forss, Fredde Granberg och Cecilia Gyllenhammar.

Fotnot: Svenskägda GXG Markets UK är en lista/börs i London som riktar sig till företag värderade till mellan motsvarande 50 och 500 miljoner svenska kronor.

Lars Nylin

Länk till Telegram på webben

www.telegramstudios.com

Stranded Rekords, Telegram Bokförlag och Telegram Musikförlag har slagits samman till företaget Telegram Studios Ltd. Det nya bolaget har nyligen noterats på marknadsplatsen GXG Markets UK i London. I MI-sammanhang är bolaget just nu högaktuella med Markus Krunegårds nya album.

Telegram Studios, med de erfarna A&R-personerna Klas Lunding och Isse Samie som branschbekanta delägare, kommer på hemmaplan att finnas till i Gamla Stan i Stockholm. I de lokaler där Telegram Bokförlag under senare år etablerat en allt större utgivning. Även Lunding själv sitter nu där efter att under det senaste året ha drivit Stranded Rekords med Isse Samie baserade hos Universal Music. Samie delar fortsättningsvis sin tid mellan Telegram och Universal kontoren.

När MI frågar Telegram Studios CEO Pär Näsholm varför man tar detta ambitiösa steg blir svaret:

– Vi gör det för att förbättra vårt erbjudande till både artister, musiker, författare, alla våra partners. Vi ser väldigt många fördelar med sammanslagningen och de synergier det ger. Både när det gäller fysiska och digitala produkter. Sen har vi i och med sammanslagningen tagit in ca 40 nya aktieägare som alla kommer vara värdefulla ambassadörer för oss samtidigt som vi förhoppningsvis kan ge dem mycket tillbaka.

Som utomstående frågar man sig om det nu blir större fokus på böcker än på musik?

– Nej vi kommer inte fokusera mer på böcker än på musik. Båda utgivningslinjerna kommer växa och förbättras var för sig, däremot kommer vi ha ett stort fokus på digitala produkter i skärningen mellan text och musik. Den grammisnominerade eboken för Deportees är ett bra exempel, även bok-appen PS. Lycka till med Håkan Hellström illustrerar detta, fortsätter Näsholm.

På frågan varför Lunding flyttat ut från Universal säger denne:

– Jag har flyttat ut från Universal och fokuserar nu helt på Telegram Studios. Det blir mer tydligt för omgivningen och alla de vi jobbar med. Man kan inte ha ett börsnoterat bolag i en skrivbordslåda på ett annat bolag.

Förändringen av bolaget sker mitt i en hektisk utvecklingsprocess. Strandedartisterna Deportees och Graveyard vann tidigare i år Grammisar. Lena Philipsson släppte nyligen nytt och Markus Krunegård är aktuell med albumet Mänsklig värme. Håkan Hellström är en annan av bolagets artister.

Bokförlaget har flera internationella utgivningar på väg, bland annat en bok Duran Duran och en om new wave/ punken 1977 kallad Elvis Is Stiff. I Sverige släpps titlar med bland andra Jenny Milewski, Lina Forss, Fredde Granberg och Cecilia Gyllenhammar.

Fotnot: Svenskägda GXG Markets UK är en lista/börs i London som riktar sig till företag värderade till mellan motsvarande 50 och 500 miljoner svenska kronor.

Lars Nylin

Länk till Telegram på webben

www.telegramstudios.com

Bilden från vänster: Isse Samie, Annika Seward-Jensen, Per Näsholm, Klas Lunding