26 mars 2012

ORGANISATION Utdelning från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden har delat ut projektbidrag till musikprojekt respektive bidrag till internationellt utbyte.

Projektbidrag är ett nytt bidrag som kan sökas av enskilda musiker och
komponister för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete.
Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål och vara tidsbegränsat. Totalt
beviljas 16 projekt stöd till ett sammanlagt belopp av 2 350 000 kronor.
Totalt har 257 projektansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt
belopp på 44,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en 41 % ökning jämfört
med förra året och den tidigare bidragsformen.

De beviljade projekten är såväl kompositions-, uttolknings- och
forskningsprojekt. I några projekt samarbetar man med andra typer av
kompetenser som berättare, filmare, koreograf och ljudtekniker.
Projekten är sinsemellan mycket olika. Här finns till exempel musikern
och komponisten Björn Sikström (Luleå) som ska skriva musik för ett
instrumentarium vilka ryms i en kombibil för slagverksduon Rythm Art
Duo.

Musikern Karl Nyhlin (Stockholm) utforskar vad som sker om man
applicerar persisk sångteknik på italienska arior och solosånger i projektet
Barocksång utifrån ett persiskt perspektiv. Vad sker om man gör tvärt om
och använder italiensk sångtradition på persisk musik. Allt arbete spelas in
i en studio på KTH för att analyseras såväl akustiskt och som fysiologiskt.
I projektet Improviswïne skapar musikern och komponisten Erika
Alexandersson Angell (Svanesund) ett kompositionsprojekt där fyra
jazzkomponister och tillika sångare skriver minst två sånger var för
ensemblen Pärlor för Svin.

Fyra gånger om året fördelar Konstnärsnämnden bidrag till
internationellt kulturutbyte inom musikkonsten. Vid första fördelningen
beviljas 68 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 716 400 kronor.
Totalt har 118 ansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på
1,6 miljoner kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året hade
det inkommit sammanlagt 115 ansökningar.

Geografiskt skapas ett utbyte med 33 olika länder på fem olika
kontinenter.
De beviljade bidragen avser såväl utbyten i andra länder som inbjudningar
av utländska musiker. Syftet med resorna är till huvuddelen konserter,
men även arbetsvistelser, workshops och turnéer till flera länder har fått
bidrag.

Bland de konstnärer som fått bidrag finns till exempel komponisten Lina
Järnegård (Göteborg) som reser till Tzlil Meudcan Summercourse and
festival 2012 i Israel för att tillsammans med sju andra internationella
komponister skriva musik för Ensemble Ictus (Belgien), Ensemble
musikFabrik (Tyskland), Ensemble Recherche (Tyskland) och Ensemble
Nikel (Israel).

Musikerna och komponisterna Lisa Nordström (Göteborg) och Michala
Østergaard-Nielsen (Köpenhamn) får båda bidrag för att resa till Kuba
och delta i Music Docs som bland annat organiseras av kulturorganisationen
Retazos i Havanna.

Musikern och komponisten Petter Berndalen,(Johanneshov) får bidrag för
att bjuda in musikerna Caoimhin Ó Raghallaigh,och Sean Mae Erlaine;
filmskaparen Myles O Reilly och videokonstnären Donal Dineen, samtliga
från Irland, tillsammans med dansaren Nie Gareiss från USA till
Stockholm i mars.

En förteckning över beviljade bidrag återfinns på Konstnärsnämndens
hemsida www.konstnarsnamnden.se. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella
konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Kontaktinformation: Hasse Lindgren
hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se; Telefon (direkt) 08-506 550 79

Lars Nylin