8 mars 2012

ORGANISATION Klart med årets fördelning av EU:s kulturstöd

Kjell Lindström, för chef länsmusiken i Kalmar län är en av dem:

– Det är väldigt roligt och inte så vanligt att musikorganisationer i Sverige blir koordinatorer. Det är orkestern Camerata Nordica (bilden) som kommer att ingå i projektet. Vi har tidigare varit på konsertturné i bland annat USA, England, Argentina och Brasilien.

Kalmar Läns musikstiftelse ingår i ett samarbetsprojekt med fem andra parter. De andra är förutom Stockholms läns Blåsarsymfoniker, en estnisk organisation, PLMF, som stödjer unga musiker, Bel Cantoskolan Fondazione Paolo Grassi i Italien och Zacconikvartetten i England. De fem parterna ska träffas i Tallinn i slutet av mars för att planera turnéerna. Det är 2014 som är året för själva genomförandet.

– Alla som varit inne i processen med EU-ansökningar vet att det är ett hårt och krävande jobb, säger Kjell Lindström. Glädjen över att vi kommer mycket närmare varandra över nationsgränserna gör det värt besväret.

Totalt sett är 20 svenska organisationer involverade i olika projekt som beviljats stöd. 18 av dem som medarrangörer. Bland dessa finns Tensta konsthall, Teatermaskinen i Riddarhyttan, Röda Sten Kulturförening i Göteborg, Bildmuseet i Umeå, Subtopia i Botkyrka, Eric Ericsson Kammarkör och Uppsala Stadsteater. Det sammanlagda stödbeloppet för projekt med svensk medverkan är drygt 7,7 miljoner euro eller 69 miljoner kronor.

Lars Nylin

Läs mer om fördelningen av EU:s kulturstöd:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/selection/selection_strand_121_2011_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/selection/selection_strand_11_2011_en.php

Kjell Lindström, för chef länsmusiken i Kalmar län är en av dem:

– Det är väldigt roligt och inte så vanligt att musikorganisationer i Sverige blir koordinatorer. Det är orkestern Camerata Nordica (bilden) som kommer att ingå i projektet. Vi har tidigare varit på konsertturné i bland annat USA, England, Argentina och Brasilien.

Kalmar Läns musikstiftelse ingår i ett samarbetsprojekt med fem andra parter. De andra är förutom Stockholms läns Blåsarsymfoniker, en estnisk organisation, PLMF, som stödjer unga musiker, Bel Cantoskolan Fondazione Paolo Grassi i Italien och Zacconikvartetten i England. De fem parterna ska träffas i Tallinn i slutet av mars för att planera turnéerna. Det är 2014 som är året för själva genomförandet.

– Alla som varit inne i processen med EU-ansökningar vet att det är ett hårt och krävande jobb, säger Kjell Lindström. Glädjen över att vi kommer mycket närmare varandra över nationsgränserna gör det värt besväret.

Totalt sett är 20 svenska organisationer involverade i olika projekt som beviljats stöd. 18 av dem som medarrangörer. Bland dessa finns Tensta konsthall, Teatermaskinen i Riddarhyttan, Röda Sten Kulturförening i Göteborg, Bildmuseet i Umeå, Subtopia i Botkyrka, Eric Ericsson Kammarkör och Uppsala Stadsteater. Det sammanlagda stödbeloppet för projekt med svensk medverkan är drygt 7,7 miljoner euro eller 69 miljoner kronor.

Lars Nylin

Läs mer om fördelningen av EU:s kulturstöd:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/selection/selection_strand_121_2011_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/selection/selection_strand_11_2011_en.php

Nu är det klart vilka av årets samarbetsprojekt som får stöd inom EU:s kulturprogram 2007-2013. Resultatet är det bästa för svensk del sedan 2007. Två svenska organisationer blir koordinatorer för projekt, Franska Institutet och Kalmar Läns Musikstiftelse som får 200000 euro var.

Foto: Jan Nordström