25 januari 2012

IFPI Musikförsäljningen ökade 2011

Under 2011 gick den totala musikförsäljningen i Sverige upp med 0,5 procent. Den digitala försäljningen står idag för 51 procent av den totala musikförsäljningen, en uppgång med hela 65 procentenheter jämfört med förra året. Den digitala musikförsäljningen fortsätter därmed att öka kraftigt i Sverige. Det säljs dock fortfarande nära 10 miljoner CD per år i landet.

82 procent av den digitala försäljningen kommer från strömmade musiktjänster (66 procent under 2010) och 18 procent kommer från övriga Internettjänster (34 procent under 2010).

-Det är förstås glädjande att den digitala musikförsäljningen visar fortsatt stark tillväxt och att den svenska andelen digital musikförsäljning är så stark i en internationell jämförelse (motsvarande siffra globalt är 32 procent). Det är egentligen bara USA, Norge och Sydkorea som visar siffror liknande de svenska (51 procent). Då mediebilden och branschen är så fokuserad på den digitala marknaden sedan ett par år är det dock nästan mer överraskande att cd:n fortfarande står för nästan hälften av de genererade intäkterna för musikbolagen, så kommenteras statistiken av Ludvig Werner (bilden), VD för IFPI Svenska Gruppen.

Mer information om GLF:s statistik:

– Albumförsäljningen står för 46 procent av den totala försäljningen – Den fysiska albumförsäljningen minskade med 29 procentenheter under året.

– Av den fysiska försäljningen står den svenska repertoaren för 54 procent och den internationella repertoaren för 46 procent.

– Vinylförsäljningen ökade under året med 52 procent men står idag endast för 1 procent av den totala musikförsäljningen.

Lars Nylin