4 oktober 2011

Anmälningsdags till Grammis 2012

Nu börjar det bli dags att anmäla musikutgivningar från året som gått till Grammis 2012. Från denna vecka står Ifpis anmälningssajt redo för att ta emot bidrag.

För att juryn ska kunna komma igång med röstningen behöver Ifpi ha in bidragen så tidigt som möjligt men senast 25 november 2011.

– Bolagen har redan börjat anmäla för fullt, observera att alla är välkomna att lämna bidrag om man uppfyller tävlingskriterierna för Grammis, säger Lisa Cronstedt på arrangerande Ifpi till MI.

Produktionerna ska ha utgivits i Sverige under tolvmånadersperioden fr.o.m. den 1 december 2010 t o m den 30 november 2011 (detta gäller dock inte kategorin Årets låt).

ANMÄLAN: Det går endast att anmäla bidrag via Internet. En länk till hemsidan kommer att skickas ut under vecka 40. Den som inte fått länk då bör kontakta IFPI på mail: info@ifpi.se.

Posta minst ett fysiskt exemplar av samtliga anmälda produktioner till IFPI:s adress nedan samtidigt som anmälan görs på Internet.

Adressen är: IFPI Svenska Gruppen, Box 1429 111 84 Stockholm Märk kuvertet med ”Grammis”.

AVGIFT:

Anmälningsavgiften är 200 kr per bidrag/produktion (inkl. moms).

TÄVLINGSKATEGORIER:

I år är det möjligt att anmäla bidrag till 12 olika kategorier. Produktionerna ska anmälas till en av kategorierna, begränsningen gäller naturligtvis inte kategorin Årets nykomling.

Lars Nylin