26 september 2011

POLITIK Förtydligande från Kulturrådet om regeringens budget

I fredags summerade Elisabet Widlund på organisationen Musiksverige för MI:s räkning regeringens budget ur musikbranschens perspektiv. Magnus Lemark på Statens Kulturråd har hört av sig med ett förtydligande.

”Här kommer ett förtydligande med anledning av den text som Elisabet Widlund från Musiksverige presenterade angående nyheter för musikbranschen i budgetpropositionen:

Av de 16 miljoner kronor som satsas på att stärka svenskt musikliv går 14 miljoner kronor till Kulturrådet för stöd till det fria musiklivet, vilket innebär att Kulturrådets bidrag till fria grupper och arrangörer kan öka avsevärt. Resterande två miljoner kronor går till Konstnärsnämnden i en satsning på internationellt kulturutbyte på musikområdet. Det har länge funnits ett behov av att stärka internationaliseringen för upphovspersoner inom musiken genom att inrätta en struktur för internationellt utbyte liknande Iaspis-programmet, som är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bild- och formområdet.

Dessutom tillförs det statliga stödet till Kultursamverkansmodellen 25 miljoner kronor årligen i tre år (2012-2014). Det är en förstärkning som ger ökade möjligheter för kulturverksamheter i hela landet.

Magnus Lemark
Avdelningen för konst och kultur
Statens kulturråd"