22 september 2011

Universal Music och Live Nation blir partners

Live Nation och Universal Music går in i ett partnerskap gällande management. Bland de som berörs finns bl.a. Stockholmskontoret för Twenty First Artists.

Huvuddragen i samarbetet är att Live Nation-ägda Front Line Management Group inleder ett samarbete med management ägda eller delägda av Universal Music Group. Samarbetet är ett joint venture som även involverar biljettföretaget Ticketmaster.

Visionen är att samarbeten mellan de olika bolagen ska förstärka artisters varumärken genom internationella sponsoravtal, merchandise, strategic marketing-kampanjer och andra arbeten med artisternas varumärken.

-Mycket spännande. Det förstärker vårt scenario både nationellt och internationellt. Kontakten till Live Nation är mycket intressant, i synnerhet i ett land som Sverige där Thomas Johansson (Live Nation) har sådan enorm erfarenhet och kontaktnät. Budskapet är att vi ska komma igång så snart som möjligt, säger Sanji Tandan Twenty First Artists Stockholmskontor.

Tandan fortsätter:

-I Universal-sfären är det givetvis otroligt intressant med ett sådant samarbete mellan giganterna Irving Azoff (ordförande Live Nation, VD Front Line) och Lucian Grainge (Universal).

Lars Nylin

Billboard Biz analyserar samarbetet här:

http://www.billboard.biz/bbbiz/industry/legal-and-management/the-universal-live-nation-deal-what-it-means-1005361292.story