18 augusti 2011

Anders Hillborg – en svensk mästare

Kompositören Anders Hillborg tillhör de absolut största och viktigaste namnen på den svenska musikscenen. Såväl i USA som runt om på den europeiska kontinenten nämns hans namn med aktning. Att han inte är mer känd för en större publik här på hemmaplan beror förstås delvis på att han arbetar med något så ”smalt” som modern konstmusik, men även på att hans diskografi rent kvantitativt inte alls ligger i paritet med de musikaliska kvaliteterna. Ett nu aktuellt album på BIS Records råder bot på detta.

Anders Hillborg Eleven Gates / Dreaming River / King Tide / Exquisite Corpse [BIS / Naxos]
Kompositören Anders Hillborg tillhör de absolut största och viktigaste namnen på den svenska musikscenen. Såväl i USA som runt om på den europeiska kontinenten nämns hans namn med aktning. Att han inte är mer känd för en större publik här på hemmaplan beror förstås delvis på att han arbetar med något så ”smalt” som modern konstmusik, men även på att hans diskografi rent kvantitativt tidigare inte alls har legat i paritet med de musikaliska kvaliteterna. Ett nu aktuellt album på BIS Records råder bot på detta.

Såväl de som på 90-talet föll för av Anders Hillborgs samarbete med Eva Dahlgren på albumet Jag vill se min älskade komma från det vilda (1995) som den publik som har tagit till sig hans egen konstmusik på konserter på olika scener ges på det här albumet ett ypperligt tillfälle fördjupa sig ytterligare i Hillborgs egensinniga klangvärld.

Esa-Pekka Salonen, Alan Gilbert och Sakari Oramo dirigerar Kungliga Filharmonikerna i fyra av Hillborgs stora orkesterverk komponerade åren 1998-2006. Inspelningarna är gjorda på Stockholms Konserthus och håller både musikaliskt och ljudmässigt högsta klass.

Albumets öppningsnummer King Tide är ett magiskt suggestivt musikstycke – delvis byggt på ett av Hillborgs tidigare körstycken. Därpå följande Exquisite Corpse är tvärtom oerhört dramatiskt med flera tvära kast – och med sin klangmässigt och dynamiskt rika variation utpräglat Hillborgskt. Även sköna Dreaming River innehåller ett flertal av kompositörens mest personliga signum.

Hillborgs kanske största mästerverk Eleven Gates – undertecknads favorit på repertoaren – har tidigare kunnat höras på Deutsche Grammophones digitala utgåva Live from Walt Disney Concert Hall – Works by Beethoven and Hillborg, med Los Angeles Philharmonic Orchestra under ledning av Esa-Pekka Salonen. Här dirigerar Salonen Kungliga Filharmonikerna i en inspelning som på ett ytterst lyhört sätt fångar alla de spännande nyanserna och variationerna i det mångfacetterade verket. De elva partierna tar lyssnaren med ut på en musikalisk resa som rymmer referenser till såväl Debussy till The Beatles (!).

Anders Hillborg tillhör den exklusiva skara som har nominerats till Regeringens Musikexportpris och i år har redan hans Cold Heat – som uruppfördes i Berlin i januari – ytterligare höjt hans status. Det här albumet stärker ytterligare Hillborgs positioner på den internationella musikscenen. Förhoppningsvis lyckas musiken tränga igenom bruset även här på hemmaplan.

Mästerligt.

Claes Olson