16 augusti 2011

MUSIKINDUSTRIN Den digitala musikförsäljningen går om den fysiska i Sverige

Den digitala försäljningen står nu för 51,5 procent av den totala musikförsäljningen i Sverige. Främst är det strömmade tjänster som gjort att den digitala försäljningen gått om den fysiska, visar färska siffror från IFPI.

Detta innebär en fortsatt stark tillväxt för digital musik på den svenska marknaden, en ökning med 51,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Av den digitala försäljningen står strömmade musiktjänster för 79,8 procent medan 20,2 procent kommer från övriga Internettjänster, dvs. främst från så kallade downloads.

Under perioden gick den fysiska försäljningen ner med 33,1 procentenheter och står idag för 48,5 procent av den totala försäljningen. Den totala marknaden backade under perioden med 6 procent.

Ludvig Werner, VD för IFIP Svenska gruppen/GLF, säger i en kommentar:

– För första gången går den digitala musikförsäljningen om den fysiska i Sverige. De strömmade musiktjänsterna är populära bland svenskarna och det är naturligtvis mycket glädjande att dessa tjänster nu genererar relevanta intäkter för artister och producenter. Den fortsatt minskande totalmarknaden är dock mycket negativ för svensk musikbransch. För att ge nästa generation svenska artister, producenter och låtskrivare en möjlighet att verka professionellt, är ett fortsatt arbete med bra legala musiktjänster, relevant lagstiftning och ett större ansvarstagande från Internetleverantörerna helt nödvändigt.

Lars Nylin