21 juni 2011

MUSIKSVERIGE Analyserar åsikter om musik i molntjänster

För några veckor sedan offentliggjorde Apple att bolaget i höst kommer att lansera den nya tjänsten iCloud, som möjliggör för användare att oberoende av teknisk plattform nå bl.a sin musik oavsett var de befinner sig. Musikbranschens intresseorganisation Musiksverige analyserar nu åsikter om musik i molntjänster.

För närvarande arbetar musikbranschens organisationer med att analysera hur olika typer av molntjänster kommer att påverka framtidens utbud av musik och hur musikdistributionen kan komma att ske, samtidigt som rättighetshavarna ska kunna få rimlig ersättning för musiken.

– Vi arbetar också på att påskynda en utveckling som går mot fler och bättre digitala tjänster, eftersom vi tror att ökad konkurrens leder till bättre villkor både för dem som skapar musiken och för dem som lyssnar på den, säger Musiksveriges vd Elisabet Widlund.

Branschens samlande intresseorganisation Musiksverige har upphovsrätt på den digitala marknaden som ett av sina fokusområden och just nu söker man synpunkter från hela branschen på bl.a dessa tre frågor:

Hur tror du att molntjänster kommer att förändra musiklyssnandet?
Vilka tror du, utifrån din yrkesroll, är de största utmaningarna med musik i molnet?
Hur tror du att molntjänster kommer att påverka ditt arbete med att skapa och förmedla musik?

Musiksverige tar tacksamt emot alla branschaktörers synpunkter på ovanstående frågor. Fram till 15 augusti kan svar, idéer och kommenterar skickas till e-postadressen: moln@musiksverige.org.

Claes Olson