16 juni 2011

MUSIKSVERIGE De nya streamingtjänsterna ökar musikintresset

På uppdrag av intresseorganisationen Musiksverige har det oberoende analysföretaget Mediavision granskat hur musikanvändningen via internet utvecklas. Undersökningen bekräftar att användandet av lagliga streamingtjänster för musik ökar i takt med att utbudet blir allt större och att det dessutom finns tecken på att de nya musiktjänsterna i sig bidrar till att öka musikintresset.

Resultatet av Mediavisions undersökningen visar att de nya musiktjänsterna inte bara når allt fler, utan att det dessutom finns tecken på att de bidrar till ett generellt ökat musikintresse bland användarna. Samtidigt minskar den olagliga nedladdningen av musik.

– De legala musiktjänsterna på Internet har blivit så bra att de tycks bidra till ett ökande musikintresse, konstaterar Elisabet Widlund, vd för musikbranschens intresseorganisation Musiksverige. Samtidigt har det blivit alltmer naturligt att betala för de tjänster man använder.

Andelen som laddar ner musik olagligt har det senaste året minskat med 18 procent. Minskningen har skett i alla åldrar och både bland män och kvinnor.

Samtidigt ökar användandet av streamingtjänster för musik. Idag använder fler än någonsin tidigare streamingtjänster för musik. Under det senaste kvartalet stramade 2,7 miljoner svenskar musik och av dessa ökade 10 procent sitt användande.

De viktigaste faktorerna bakom det ökade användandet av streamingtjänster är enligt undersökningen ett allt bättre utbud av tjänster och musikmaterial. Dessutom uppger var femte person att deras eget musikintresse har ökat.

– I takt med att allt fler använder lagliga musiktjänster förändras inställningen till olaglig nedladdning. Ett bra och lättillgängligt utbud av lagliga alternativ tycks förändra attityderna, säger Elisabet Widlund.

På uppdrag av Musiksverige undersöker Mediavision hur musikanvändningen via internet utvecklas över tid. Den senaste och nu offentliggjorda undersökningen genomfördes första kvartalet i år och baseras på intervjuer av ett riksrepresentativt urval av 4 875 internetanvändare i åldrarna 15-74 år.

Claes Olson

Länk:
Musiksverige – Fildelning och nedladdning (utdrag ur rapport Q1 2011)