26 maj 2011

SOM Årsmötet välkomnade två nya styrelseledamöter

Fredag 20 maj höll SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) sitt trettioåttonde årsmöte sedan organisationens bildande i början av sjuttiotalet. Till nya styrelseledamöter utsågs Victoria Skoglund från A Tenderversion Recording och Jonas Nilsson från Bad Taste Records.

På årsmötet, där närmare ett femtiotal representanter från 40 medlemsbolag deltog, kunde föreningen summera fjolåret som ett mycket aktivt år, som trots den pågående krisen i branschen ger hopp inför framtiden.

Till ledamöter i SOM:s styrelse utsågs Jonas Sjöström (Playground Music), Peter Andersson (Adore Music), Patrik Larsson (Lights Out), Mats Hammerman (Massproduktion), Petra Lundmark (BD Pop), Anders Engström (3NO Music), Richard Granberg (Hitworks), Victoria Skoglund (A Tenderversion Recording) och Jonas Nilsson (Bad Taste Records).

Under dagen hölls seminarier med Elisabeth Widlund (Musiksverige), Fredrik Zmuda (WiMP), Elias Raam (Spotify), Hasse Lindgren (Kulturrådet), Anders Hjelmtorp (Export Music Sweden) och Fredrik Holmgren (SAMI).

Claes Olson