26 maj 2011

SAMI Nya avtal med USA och Italien

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) har tecknat avtal med amerikanska och italienska organisationer gällande såväl privatkopieringsersättning som framförande i radio/tv och annan offentlig miljö.

SAMI.s nya avtal med den amerikanska organisationen AARC (Alliance of Artists and Recording Companies) omfattar utväxling av privatkopieringsersättning. Ersättningarna som samlas in av AARC i USA omfattar s.k. featured artists och gäller med start för insamlingsåret 2011. De första utbetalningarna till svenska rättighetshavare beräknas ske under 2012.

På motsvarande sätt kommer SAMI att betala ut privatkopieringsersättning, insamlad av Copyswede, till AARC för vidare genombetalning till amerikanska musiker vars inspelningar kopierats i Sverige.

Tack vare SAMI:s nya avtal med den nya italienska organisationen Nuovo IMAIE kommer nu svenska artister och musiker att få ersättningar för sina framföranden i italiensk radio/TV och annan offentlig miljö. Det italienska avtalet omfattar även det dessutom privatkopieringsersättning.

Avtalet med Nuovo IMAIE avser ersättningar för nyttjanden från och med år 2009. Den första utväxlingen är planerad i år, vilket innebär att utbetalning beräknas kunna ske i början av nästa år.

Claes Olson