17 maj 2011

ORGANISATION SAMI-stämman ajournerad

SAMI-stämman på tisdagskvällen hade föregåtts av en högljudd debatt bland de anslutna till musikernas intresseorganisation. Allt följden av den förlikning som SAMI:s styrelse i slutet av 2010 gjorde med organisationens förre VD Hans Lindström. Svaren om följderna av förlikningen kom inte heller nu. Efter att sex medlemmar i styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet ajournerades stämman till 31/5.

Den stora frågan inför SAMI-stämman på Nalen i Stockholm var om det var rätt eller fel att SAMI-styrelsen i december 2010 gjorde en förlikning med den förre VD:n Hans Lindström. Denne avskedades 2006 efter anklagelser om vanstyre och misskötsel av SAMI:s ekonomi. Enligt vissa källor var SAMI under Lindströms tid som VD nära konkurs. Förlikningen innebar sammanfattningsvis att SAMI:s krav på 27 miljoner kronor ”kvittades” mot Lindströms krav på 6 miljoner kronor.

En följd av debatten om förlikningen är att sammansättningen av SAMI:s styrelse blivit alltmer omdiskuterad. Styrelsen har historiskt dominerats av representater för fackförbunden Musikerförbundet, Teaterförbundet respektive Sveriges yrkesmusikerförbund, SYMF. Nu höjs allt fler röster för att de icke fackligt anslutna, som uppges stå för 80 % av SAMI:s intäkter, ska vara representerade i styrelsen.

Kontroversen tog ytterligare fart efter en artikel i tidningen Filter i april. En Facebook-grupp med namnet ”Red ut SAMI-härvan” har mer än 1000 medlemmar. Många trodde därför på en mycket hätsk stämma.

"Kaotiskt på Nalen när arga musiker synar sin fackligt styrda upphovsrättsorganisation", skrev Svenska Dagbladet på tisdagen. Men enligt rapporter till MI var stämningen på stämman ändå relativt sansad. Det som hände var att en närvarande Hans Lindström uteslöts som medlem i SAMI. Därefter blev det sluten omröstning om ansvarsfrihet för styrelsen. Efter att omröstningen slutat med att styrelsen – undantaget Musikerförbundets fyra representanter samt Gunnar Lundberg – inte beviljats ansvarsfrihet ajounerades stämman till 31/5. Den hade då pågått i sex timmar.

Tidigare på tisdagen gick SAMI ut med ett pressmeddelande där SAMI-styelsens ordförande, Musikerförbundets Jan Granvik, tog initiativ till en sanningskommision för att reda ut härvan.

Lars Nylin

Länk till pressmeddelandet

http://www.sami.se/press/pressmeddelanden/2011/styrelsens-ordfoerande-i-sami-tar-initiativ-till-sanningskommission.aspx