17 maj 2011

MÄSSA Anmälningsdags till WOMEX 2011

Det är nu dags att anmäla sig till folk- och världsmusikmässan WOMEX. Under namnet SWEDEN@WOMEX2011 finns en ny gemensam svensk satsning sedan tidigare ansvariga Rikskonserter försvunnit.

WOMEX arrangeras i Köpenhamn 26-30 oktober. Efter vissa problem som följd av Rikskonerters frånfälle har organisationerna Svensk Musik, Export Music Sweden och Musik i Syd nu samlats till en gemensam svensk närvaro.

För frågor om den svenska montern, anmälningsavgifter och annat kontakta Hans Hjorth på tel 070-59 242 59 eller per epost hans.hjorth@fearmusic.se.

Information från Export Music Sweden om WOMEX:

”Folk- och världsmusikmässan WOMEX, där ungefär 2 400 delegater från över 1 000 olika skivbolag, festivaler, konsertarrangörer, managers, förlag, agenturer med flera årligen samlas, går i år av stapeln i Köpenhamn den 26 – 30 oktober.
Svensk Musik, Export Music Sweden ExMS samt Musik i Syd har inlett ett samarbete under namnet SWEDEN@WOMEX 2011
i syfte att stödja de svenska musiklivens medverkan i WOMEX.

REDUCERADE ANMÄLNINGSAVGIFTER

Deltagare i projektet SWEDEN@WOMEX erbjuds reducerade anmälningsavgifter.
För att utnyttja detta erbjudande registrerar man sig helt enkelt som delegat på sedvanligt sätt via www.womex.com.

I slutet av registreringsformuläret skall man klicka i vilken kategori av deltagare man registrerar.
Här klickar man i rutan för ’Company – Additional from 4th person onwards’.
Sedan anger man i fältet ’Notes/Comments’ helt enkelt SWEDEN@WOMEX
och fullföljer registreringen.

För att få absolut lägsta pris skall man anmäla sig senast den 17 juni.
Rabatten har därmed mest ekonomiskt värde för de företag och organisationer som åker till WOMEX med en eller två delegater.
De som åker tre eller fler tillsammans tjänar ju inte på det här upplägget.
Men det finns ändå en fördel med att ange SWEDEN@WOMEX i fältet ’Notes/Comments’. Nämligen att man då automatiskt tillförsäkrar sig att man kan ta del i den gemensamma svenska monterns olika verksamheter.

SVENSK MONTER PÅ WOMEX 2011

Den svenska montern kommer att ligga direkt innanför entrén till mässan i ett nordiskt område som vi skapar tillsammans med våra samarbetspartner Music Export Norway, Finnish Music Information Center samt den danska Kunststyrelsen.
Den exakta utformningen av det nordiska området är just nu under bearbetning.
Klart är att den svenska monter kommer, som tidigare år, att fungera som samlingspunkt för svenska aktörer på WOMEX.

Där kommer att finnas platser där Du i lugn och ro kan ha möten med Dina kontakter. Vi kommer att ha en reception öppen för bl a mötesbokning, kontaktförmedling m m. Vi kommer också att ha brevfack för de som medverkar i montern där andra delegater kan lämna förfrågningar och material till dig.

Med montern som bas kommer vi också att ha olika marknadsföringsaktiviteter, i första hand för de svenska artister som fått möjlighet till ett show case på WOMEX. Men vi kommer också att ha aktiviteter som syftar till att de svenska delegaterna möjlighet till att skapa fler kontakter. Vi kommer bland annat att tillsammans med våra nordiska samarbetspartner att ordna en Nordic Brunch, eller kanske en Nordic Picknic, för inbjudna gäster. De svenska delegater som medverkar i montern kommer att få ett antal inbjudningskort att lämna över till egna gäster. Vi planerar också för en enkel presentationsbroschyr där de svenska aktörer som medverkar i SWEDEN@WOMEX 2011
kommer att beredas tillfälle att kort presentera sig. Vi återkommer med mer information om den svenska montern och olika aktiviteter allt eftersom. Vi förväntar oss besked kring midsommar om vilka svenska artister som kommer att beredas tillfälle att göra
ett show case på WOMEX 2011.”

Pressmeddelande om SWEDEN@WOMEX2011:

”Folk- och världsmusikmässan WOMEX har sedan starten 1994 växt fram till att vara det årligt återkommande viktigaste internationella evenemanget för de svenska musikliven inom dessa genreområden. I Statens Kulturråds rapport Svensk musik i utlandet: Information och internationell kontaktförmedling 2009 utpekas WOMEX tillsammans med MIDEM som särskilt betydelsefulla. Under ett antal år har numera saligt hädangångna Rikskonserter i samråd med Export Music Sweden ExMS svarat för en för musikliven gemensam monter på WOMEX samt tillsammans med Export Music Norway, Finnish Music Information Center och danska Kunststyrelsen koordinerat övergripande nordiska marknadsföringsaktiviteter som exempelvis show case-scenen Nordic Club.

När regeringen gav Kulturrådet i uppgift att i avvaktan på andra lösningar år 2011 fördela ett antal miljoner till olika projekt som tidigare drivits av Rikskonserter så handlade därmed föga förvånande inte mindre än 20 % av de ansökningar som kom in just WOMEX. Tyvärr ansåg Kulturrådet att man hade givits andra prioriteringar och avslog samtliga ansökningar som avseende WOMEX. Detta skapade inte bara problem för de svenska musikliven utan innebar också att det etablerade nordiska samarbetet på folk- och världsmusikområdet riskerade falla samman. I elfte timmen skapade emellertid några av musiklivens mer framträdande aktörer vad gäller svensk musikexport och internationell lansering en lösning som räddade situationen i alla fall för 2011.

Projektet Sweden@WOMEX 2011 är ett samarbete mellan STIM:s dotterbolag Svensk Musik Swedmic AB, musikbranschens exportföretag Export Music Sweden AB samt länsmusikorganisationen Musik i Syd AB. Parterna har snabbt tagit fram såväl marknadsplan som finansiering vilket säkerställer att de svenska musikliven kommer att få den service i form av mässmonter, marknadsföringsaktiviteter, tillgång till show case-scenen Nordic Club m m som är förutsättningar för att kunna bedriva framgångsrikt arbete på WOMEX. Musik i Syd, som alltmer tydligt tar tätpositionen bland länsmusikorganisationerna vad gäller den internationella arenan, är samordnare av Sweden@WOMEX 2011.

Samtidigt kommer de betydande erfarenheterna och den samlade kompetensen inom Svensk Musik och ExMS att komma att spela en framträdande roll i projektgenomförandet.

En nyhet för 2011 är också en särskild satsning på nordisk världsmusik. Detta har möjliggjorts genom att Riksförbundet för folkmusik och dans RFoD tillsammans med sina närstående organisationer World Music Denmark, den norska festivalen Du Store Verden! samt den finska institutionen Global Music Center genom Nordisk Kulturfond har skapat finansiering för en sådan satsning. Nordic Club-scenen kommer därmed i år att presentera inte bara mer traditionell folkmusik utan också sätta ljus på den världsmusik som skapas i de nordiska länderna.”

Lars Nylin