31 mars 2011

ORGANISATION Fredrik Holmgren / Artist & Relationer på SAMI

Fredrik Holmgren, den drivande kraft bakom skivbolaget Startracks och fram tills i fjol även anställd på Moondog Management, återfinns sedan några veckor tillbaka på SAMI, som ansvarig för Artist & Relationer.

Fredrik Holmgren har arbetat inom musikbranschen i närmare trettio år. Han driver på egen hand bolaget Startracks, som bl.a givit ut album med band och artister som Refused, Fireside, Kristofer Åström, Christian Kjellvander och Florence Valentin.

Fredrik Holmgren har dock långt ifrån bara arbetat med skivutgivning. Han har dessutom arbetat med både musikförlag, management, butik, postorder, distribution och turnéverksamhet.

– Med min bakgrund är jag väldigt positiv till managers och jag ser fram mot att förankra SAMI hos dom, berättar han. Jag är medveten om att jag ser det väldigt mycket ur ett pop/rock-perspektiv – vilket väl är det som genererar mest pengar också. Men ska bli intressant att ta tag i för mig helt vita kapitel som till exempel symfoniker och körer. Det är säkert en helt annan värld.

– Kortsiktigt är min nya arbetsuppgift här att hjälpa medlemsavdelningen att distribuera ut mer pengar, ansluta artister/musiker som har ersättning att hämta och få in inspelningslistorna som ligger till underlag för fördelningen. Men mer långsiktigt handlar det om att höja medvetandet kring SAMI, dess ersättningar, inspelningslistorna och de allt större medel vi får in från utlandet. SAMI-ersättningen är inte bara småpotatis, utan vi har allt fler som idag får miljonbelopp från oss varje år.
– Det ska vara en naturlig rutin av inspelningsprocessen att även få iväg en inspelningslista, betonar Fredrik Holmgren.

– Jag kommer nu att ha tid att träffa fler medlemmar. Höra vad de vill, söker, önskar och ta med mig det tillbaks till SAMI. Vi vill ju ha en dialog och verkligen vara deras organisation. Det kommer att genomsyra både språket och kommunikationen från oss.

– Det har hänt väldigt mycket på SAMI de senaste åren och mer kommer att hända den närmaste framtiden. Vi har en fantastisk grund i personalen och teknik att stå på, nu spetsar vi till det och kör!

Claes Olson