8 mars 2011

Flera seriösa bud på Warner Music Group

Enligt Financial Times, Bloomberg och Billboard har mer än fem olika bolag de senaste veckorna lagt bud på Warner Music Group. Warner har även fått ett antal separata bud på musikförlaget Warner/Chappell. Bland budgivarna återfinns enligt rapportörernas källor bl.a Sony Music, BMG Rights Management, Platinum Equity, supermarket-mogulen Ron Burkles Yucaipa Companies och Len Blavatnik's Access Industries (i dag ägare av 2 procent av Warner).

Buden sägs ligga på mellan 1.4 och 2 miljarder US dollar (d.v.s. 9-13 miljarder SEK). Tyska BMG Rights Managements bud sägs dock ha varit lägre och därför har bolaget ombetts återkomma med ett nytt bud.

Värt att notera är att Billboards källor – i motsats till Bloomberg – hävdar att musikförlaget Sony / ATV inte har lagt något separat bud på Warner/Chappell. Däremot sägs även Universal Music Group vara intresserat av att förvärva musikförlaget – trots att Universals redan idag ledande marknadsandelar talar mot ett köp av mer än valda delar av Warners musikdivision.

Enligt Billboard skall själva budgivningsprocessen vara klar senast i början av april, då Warner kommer att besluta om ifall man kommer att sälja ut hela eller delar av musikdivisionerna – eller behålla dem.

Claes Olson