8 mars 2011

MELODIFESTIVALEN SVT om felaktigheterna i Andra chansen-röstningen

Under helgens direktsändning av Melodifestivalens Andra chansen presenterade SVT under de tre första duellernas snabbrepris fel grafik för Radiohjälpens röstningsnummer. SVT har därför granskat alla resultat och redovisar att felet i sändningsgrafiken inte förändrar utgången av tävlingens resultat. De tittare som röstade på "fel nummer" erbjuds dock möjlighet att få sina röstningspengar tillbaka.

Under lördagens direktsändning av Melodifestivalens Andra chansen presenterade SVT fel grafik under de tre första duellernas snabbrepris. Under dessa tre sammandrag förväxlades de tävlande bidragens Radiohjälpsnummer under tolv sekunder per sammandrag.

– Vi beklagar verkligen det som inträffat. Att det väcker frågor hos både tävlande och tittare är lätt att förstå, säger Thomas Hall, projektledare för Melodifestivalen 2011.

– För att undanröja alla tvivel presenterar vi en sammanfattning av röstningsresultatet nedan. Redovisningen innehåller inte alla röstningssiffror i Andra chansen, eftersom tävlingen innehåller två bidrag som gick till final. SVT vill att samtliga bidrag ska ha samma utgångsläge i lördagens final, säger Thomas Hall.


Duell 1
Jenny Silver – Love Generation

Antal röster på 3:60-numret
26 313 – 27 014

Antal Radiohjälpsröster
9 467 – 10 854

Totalt:
35 780 – 37 868

Antal röster på Radiohjälpsnumret från snabb-reprisens start t.o.m. röstningens avslutning.
-2 838 – -3 656

Resultat efter korrigering
32 942 – 34 212

Slutsats: Love Generation vinner även efter att resultatet korrigerats för "möjliga felaktiga röster" och är därför korrekt vinnare.
Med hänsyn till att bidrag från duell 2 och 3 är finalister och att vi vill att samtliga bidrag ska ha samma utgångsläge i lördagens final, vill SVT inte redovisa det totala antalet röster som avgavs under programmet.

Duell 2
Loreen – Sara Varga

Antal Radiohjälpsröster under programmet
10 937 – 18 718

Antal röster på Radiohjälpsnumret från snabb-reprisens start t.o.m. röstningens avslutning.
-951 – -2 516

Resultat efter korrigering
9986 – 16 202

Slutsats: Sara Varga vinner även efter att resultatet korrigerats för "möjliga felaktiga röster" och är därför korrekt vinnare. Utöver ovanstående kan tilläggas att Sara Varga hade 5 699 fler röster på 3:60-numret än Loreen.

Duell 3
The Moniker – Linda Pritchard

Antal Radiohjälpsröster under programmet
17 380 – 11 118

Antal röster på Radiohjälpsnumret från snabb-reprisens start t.o.m. röstningens avslutning.
-1 750 – -1 950

Resultat efter korrigering
15 630 – 9 168

Slutsats: The Moniker vinner även efter att resultatet korrigerats för "möjliga felaktiga röster" och är därför korrekt vinnare. Utöver ovanstående kan tilläggas att The Moniker hade 16 812 fler röster på 3:60-numret än Linda Pritchard.

SVT erbjuder de tittare som röstat under perioden då fel telefonnummer angavs återbetalning av utlagda pengar. Det är dock inte tekniskt möjligt att automatiskt återbetala de felaktiga Radiohjälpssamtalen under perioden och därför erbjuder man istället en manuell hantering av återbetalningen.

Claes Olson