1 mars 2011

ORGANISATION SHR anmäler Stim till konkurrensverket

SHR, Sveriges hotell och restaurangföretagare, har lämnat in en anmälan till Konkurrensverket där man hävdar att att Stim missbrukar sin dominerande ställning.Stim svarar att man välkomnar anmälningen.

Stim och SHR har under lång tid förhandlat om prissättningen av de
musiklicenser som Stim tillhandahåller för hotell och restauranger som
använder musik i sin verksamhet. Eftersom SHR inte accepterade det
slutbud som Stim lämnade i november 2010 finns från den första
januari i år inget avtal mellan Stim och SHR.

Stim har därefter erbjudit SHR:s medlemmar att teckna separata licenser
med Stim och har utsträckt ansökningstiden för detta till den sista
februari. När nu SHR valt att lämna in anmälan till Konkurrensverket
förlänger Stim ansökningstiden med ytterligare två månader.

– Vi har inget emot att SHR anmäler oss till Konkurrensverket. Eftersom
vi inte kommer vidare i förhandlingarna är det bra om våra priser
prövas av myndigheten, säger Eva Modin, vice vd på Stim, i ett pressmeddelande.

Lars Nylin