27 januari 2011

GLF:s försäljningsstatistik 2010: digitalt plus / totalt minus

I samband med dagens presentation av vårens svenska skivutgivningar presenterades även GLF:s försäljningsstatistik över musikförsäljningen i Sverige för helåret 2010. Under fjolåret gick den totala musikförsäljningen i Sverige ner med 4,2 procent. Den digitala försäljningen fortsätter dock att öka och svarar idag för 31,2 procent av den totala musikförsäljningen, en uppgång med hela 83 procentenheter jämfört med 2009.

Efter att musikförsäljningen globalt började sjunka drastiskt för ungefär tio år kunde den svenska skivbranschen i fjol stoltsera med en uppgående kurva. Trots att den digitala musikmarknaden i Sverige nästan fördubblades i fjol, så räcker den dock inte för att bibehålla den positiva tendensen utan totalt minskar musikförsäljningen.

– 2009 års tydliga uppgång i musikförsäljningen berodde på flera olika faktorer. Införandet av IPRED, en fällande dom mot the Pirate Bay samt att Spotify introducerades på marknaden, säger Ludvig Werner, vd för IFPI Svenska Gruppen/GLF.

– Idag, när IPRED kan betraktas som vilande, ser vi att den illegala konsumtionen av musik inte längre minskar utan snarare visar tendenser till ökning. Detta trots mycket populära legala digitala musiktjänster. Kombinationen bra legala tjänster, relevant lagstiftning – som till exempel IPRED – och större ansvarstagande från internetleverantörerna behövs för att få riktig fart på såväl försäljningen av underhållning på nätet som för framväxten av ännu fler legala tjänster på marknaden.

Till nyhetsbyrån TT säger Ludvig Werner idag att han nu tycker att det är dags att nätoperatörerna engagera sig mer i vad deras kunder gör på nätet.

– När operatören Bahnhofs vd öppet säger att han tänker motarbeta datalagringsdirektivet tycker jag är det dags för en tydligare lagstiftning som tvingar operatörerna att vara med att ta ansvar för vad som händer på nätet.

Den fortsatt växande digitala musikförsäljning som idag svarar för 31,2 procent av den svenska marknaden ligger nästan exakt på nivå med den globala statistiken. Idag svarar den digitala försäljningen för 29 procent av musikbolagens omsättning i världen, vilket är en ökning med 25 procent från 2009. De senaste sex åren – under perioden 2004 till 2010 – har den digitala försäljningen i världen tiodubblats, d.v.s. ökat med 1 000 procent.

Hela 66,1 procent av den digitala försäljningen i Sverige kommer från idag från streamade musiktjänster – 2009 var motsvarande siffra 46,1 procent. Streaming svarade i fjol för drygt 170 miljoner kronor i intäkter för musikbolagen.

Musiktjänster som Spotify har på flera sätt en positiv effekt. Dels har Spotify minskat intresset för otillåten nedladdning av musik, dels får skivbolagen – och därmed såväl artister som upphovsmän etc. – nu stadigt växande intäkter från den digitala streamingen.

Av den fysiska försäljningen svarade den svenska repertoaren för 49,2 procent och den utländska repertoaren står för 50,8 procent.

Vinylförsäljningen ökade under året med 92 procent men står idag endast för 0,65 procent av den totala musikförsäljningen.

Claes Olson

Musikförsäljningen i Sverige 2010 (källa: GLF)
(antal enheter / jfr. 2009 / försäljningsvärde (SEK) / jfr. 2009)

Album: 13 082 000 / – 17,4% / 538 685 000 SEK / – 22,1%
Singlar: 134 000 / – 63,6% / 2 082 000 SEK / – 27,4%
Video: 384 000 / + 0,6% / 27 207 000 SEK / + 1%
Digital streaming: – / – / 170 067 000 SEK / + 162,4%
Digitalt (övrigt): – / – / 87 078 000 SEK / + 15%
TOTALT – / – / 825 119 000 SEK / – 4,2%