20 december 2010

FONOGRAMSTÖD 3,3 miljoner i julklapp till 42 skivbolag

Den här veckan presenterar Kulturrådet resultatet av höstens bidrag till skivutgivning, det så kallade fonogramstödet. 3,3 miljoner av årets totalt 6,3 statliga miljoner fördelades på 57 utgivningar.

Hip-hoparna Mohammed Ali, blockflöjtisten Anna Petrini och tonsättarensemblen Syntjuntan är exempel artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt 3,3 miljoner kronor i produktions- och marknadsstöd till 57 produktioner på 42 olika skivbolag.

Andra exempel på bidragsmottagare är den skivdebuterande poeten och författaren Sofia Rapp Johansson, jazzgruppen Epstein Alliance och folksångaren Ulrika Bodén. Kulturrådet prioriterar också ett par produktioner som vänder sig till en barn- och ungdomspublik, det gäller artisterna Jazzmys och Bröderna Lindgren. Vid denna andra ansökningsomgång fördelar Kulturrådet 3,3 miljoner av årets totala fonogramstöd på 6,3 miljoner kronor.

Syftet med stödet är enligt ett pressmeddelande: ”att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

För en vecka sedan presenterades motsvarande stöd till fria musikgrupper. Man fördelar där 11,6 miljoner kronor till 163 fria musikgrupper för nästa år. 1,2 miljoner kronor går den här gången till verksamhet som riktar sig till barn, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Kulturrådet har prioriterat ansökningarna utifrån konstnärlig utveckling och förnyelse samt mångfald, regional spridning, jämställdhet samt barn- och ungdomars perspektiv. Exempel på grupper som får verksamhetsbidrag för första gången är The Radio Dept., Teresa Indebetou Band och Konatus.

Kulturrådet konstaterar att andelen musiker som är kvinnor har ökat märkbart med fyra procent på ett år till 29 procent. Även kvinnors andel av konstnärlig ledning har ökat med 2 procent, från 29 till 31 procent.

På Kulturrådet känner man att Fonogramstödet är väl känt i musikindustrin men att det möjligen är lite mer tveksamt med kunskapen om stödet till fria musikgrupper.

– Det är viktigt att informera om verksamhetsstödet till fria musikgrupper för att göra musikbranschen ytterligare informerad om de stödsystem som finns för det professionella musiklivet, säger Hasse Lindgren på Kulturrådet till MI.

Lars Nylin

Läs hela listan med beviljade fonogrambidrag: www.kulturradet.se/beviljadebidrag