7 oktober 2010

PRESSTOP! AEG lägger ner Sverige-kontoret

Bokningsbolaget AEG Live (Sweden) AB har med kort varsel lagt ner verksamheten på bolagets kontor i Sverige. Enligt obekräftade uppgifter har samtliga anställda sagts upp och för närvarande finns endast en ekonomiansvarig person kvar på kontoret på Sveavägen 66 i Stockholm, där denne arbetar med nedläggningen av företaget.

Det spekuleras nu i om verksamheten i Sverige fortsättningsvis kommer att skötas från huvudkontoret i London eller ifall AEG Live kommer att göra någon form av avtal med Live Nation.

Claes Olson