15 juli 2010

Musikförsäljningen i Sverige fortsätter att öka

Enligt den i veckan offentligjorda statistiken rörande musikförsäljningen i Sverige under första halvåret år 2010 – statistik sammanställd av Grammofonleverantörernas Förening (GLF) – ökade den totala musikförsäljningen under perioden januari-juni i år med 1,7 procent. Sverige är därmed fortfarande ett av få länder i världen med ett positivt musikförsäljningsresultat.

Den digitala försäljningen har mer än fördubblats jämförts med samma period förra året – uppgång är hela 103,2 procent – och svarar idag för 31,9 procent av den totala musikförsäljningen i Sverige. Närmare en tiondel av den digitala försäljningen (9,6 procent) kommer från mobila tjänster. 90,4 procent kommer från övriga internettjänster.

– Förra året visade försäljningen för första gången sedan år 2002 en positiv försäljningstillväxt och att uppgången fortsätter även i år är positivt för vår bransch, kommenterar Lisa Cronstedt, informationsansvarig på IFPI Svenska gruppen/GLF.
Enligt Lisa Cronstedt är bra lagliga musiktjänster, Ipred-lagen och ett bra utbud av musik är några av anledningarna till ökningen.

Den fysiska singelförsäljningen fortsätter att minska och en nedgång med 77,5 procent i antal sålda enheter jämfört med närmast föregående år innebär att det totala försäljningsvärdet minskat från närmare två miljoner kronor till endast 910 000 kronor.

Albumförsäljningen, som totalt uppgår till 234 906 000 kronor, står idag för 64,2 procent av den totala musikförsäljningen. Noterbart är att den svenska repertoaren idag står för 53,5 procent – mer än hälften – av den totala musikförsäljningen.

Enligt U.K. Entertainment Retailers' Association (ERA) ökade musikförsäljningen under årets sex första månader även I Storbritannien. I antal sålda enheter ökade försäljningen med 1,7 procent och i försäljningsvärde med 0,4 procent. Antalet sålda fysiska cd minskade med 9,1 procent, men antalet digital sålda album ökade med hela 34 procent.

Claes Olson

Länk:
www.ifpi.se