10 juni 2010

ORGANISATION 40 varslas på Rikskonserter

I onsdags föll domen för de anställda vid Rikskonserter. Regeringens beslut den 27/5 att Svenska Rikskonserter avvecklas innebär att totalt 40 anställda nu kommer att varslas.

Beslutet medför att Elektronmusikstudion, EMS, och skivbolaget Caprice Records överförs till nya Statens musikverk den 1/1 2011. Enligt vad som hittills sagts ska Caprice Records – i många år den ledande svenska utgivaren av klassisk musik, jazz och folkmusik – i fortsättningen inte syssla med nya utgivningar utan bara arbeta med den existerande katalogen.

Dessutom ska resterande verksamhet med bland annat internationella och nationella turnéer, konserthuset Nybrokajen 11 och barn- och ungdomsverksamheten avvecklas i slutet av 2010.

– Tyvärr kommer 2011 att bli ett mellanår för de delar av det svenska musiklivet som Rikskonserter har arbetat med, inte minst för många mindre och större arrangörer, säger i ett pressmeddelande Göran K Johansson, direktör för Svenska Rikskonserter.

Lars Nylin

Hela pressmeddelandet:

Till följd av Regeringens beslut den 27 maj, att stiftelsen Svenska Rikskonserter ska avvecklas, varslas nu 40 personer enligt 6§ i främjandelagen.

Enligt regeringens beslut ska Rikskonserters verksamheter EMS, Elektronmusikstudion, och skivbolaget Caprice Records överföras till det nya Statens musikverk den 1 januari 2011. Resterande verksamhet, bland annat internationella och nationella turnéer, konserthuset Nybrokajen 11, barn- och ungdomsverksamhet, med mera ska avvecklas i och med 2010 års utgång.

Varslet om driftinskränkning av 40 personer skickas idag till Arbetsförmedlingen enligt 6§ i främjandelagen. Driftinskränkningen sker 2010-12-31 då Rikskonserters verksamhet upphör. Under januari 2011 kommer enbart någon enstaka konsert att genomföras i Konserthuset Nybrokajen 11.

Under våren 2011 kommer stiftelsen Svenska Rikskonserter att avveckla alla tillgångar och skulder. Den sista personalen planeras arbeta som längst till den sista juni 2011. Kostnaden för avvecklingen bedöms uppgå till netto ca 39 Mkr.

Rikskonserters ledning har inlett diskussioner i gott samråd med Statens musiksamlingar, som ska ta över EMS och Caprice from den 1 januari 2011.

Rikskonserter är tillsammans med många andra inom musiklivet nyfikna på hur den nya musikplattformen ska utformas. Rikskonserter vill medverka till bra lösningar för musiklivet som helhet!

– Tyvärr kommer 2011 att bli ett mellanår för de delar av det svenska musiklivet som Rikskonserter har arbetat med, inte minst för många mindre och större arrangörer, säger Göran K Johansson, direktör för Svenska Rikskonserter. – Rikskonserter har många duktiga och kompetenta medarbetare, som nu måste söka sig vidare inom arbets- och musiklivet. Jag tror att det finns en god efterfrågan på deras kompetens.

Närmast så inleds MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna kring hur avvecklingen ska genomföras.