17 maj 2010

SOM Styrelseval och seminarium på årsmötet

Fredagen den 7 maj höll Svenska Oberoende Musikproducenter (SOM) årsmöte. I samband med det arrangerade organisationen ett seminarium med titeln Allt du skulle vilja veta om att driva skivbolag – men inte vågat fråga om.

På SOM:s årsmöte valdes följande styrelse: Jonas Sjöström / Playground Music (ordförande), Peter Andersson / Adore Music, Ingela Norrby / Biwa Records, Patrik Larsson / Lights Out, Mats Hammerman / Massproduktion (samtliga dessa omvalda) samt Petra Lundmark / BD Pop – Luleå och Anders Engström / 3NO Music (nya ledamöter). Till adjungerad ledamot utsågs Richard Granberg (Hitworks).

Avgående ledamöterna Eva Karman Reinhold och Per Helin avtackades och Lars-Åke ”Jutte” Hjorth (SOM:s ekonomiansvarige) avtackades speciellt efter att ha varit aktiv i föreningen under i stort sett föreningens hela 37-åriga historia (även om han blygsamt påpekade att han faktiskt missade årsmötet 1975 / reds.anm).

Ett fyrtiotal deltagare från de 30 olika medlemsbolag som deltog i årsmötet kunde summera ett mycket aktivt år för föreningen. Bland aktiviteterna nämndes Manifest, Musikexportseminariet i riksdagen, uppvaktningar kring kulturutredningen och påföljande utredningar. Genom SOM:s arbete har åtskilliga rättighetspengar också kunnat betalas ut till medlemmarna under 2009.

På programmet fanns en mängd olika aktörer och personer som utifrån sina olika perspektiv delade med sig av information och tips. Bl.a Hasse Lindgren från Kulturrådet, Elias Raam och Niklas Lundblad från Spotify, Linda Nordeman från Sveriges Radio P3, Thomas Stenmo från IFPI, Per Hägglund från SAMI, Erik Braatas och Trond Tornes från Phonofile-Artspages och Anders Hjelmtorp från Export Music Sweden.

– En mycket bra dag med späckat schema och ett årsmöte som med all tydlighet visar hur viktigt SOM är för musikbranschen i dessa tuffa tider, summerade SOM:s ordförande Jonas Sjöström.
– Mötet visade hur viktigt det är att vi lyckas samlas kring de politiska krav vi ställer och hur viktigt det är att vi får en tät dialog med alla de viktiga aktörerna för att försäkra oss om att vi inte marginaliseras i media, på marknaden och i kulturpolitiken. Vårt problem är att vi producerar mängder med bra uppmärksammad musik i alla genrer, men har enorma problem att komma ut med denna till publiken på grund av medias snäva kommersiella bedömning och den fysiska och digitala marknadens medvetna och omedvetna diskriminering av småbolagens produkter.

Daniel Johansson