4 maj 2010

Bandit Rock växer och blir Sveriges tredje största radiostation

1 juli kommer MTG Radio att på åtta platser i Sverige ersätta stationen Lugna Favoriter med Bandit Rock. Därmed blir Bandit Rock Sveriges tredje största radiostation, vilket innebär att MTG Radio – som även driver RIX FM – kommer att inneha två av de tre största kommersiella radionätverken i Sverige.

Idag sänder Bandit Rock i Stockholm, Göteborg och norra Bohuslän. 1 juli utökar stationen sändningarna till att även omfatta Luleå, Skellefteå, Uppsala, Nyköping, Norrköping, Linköping, Kristianstad och Trestads-området med Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla.

– Etableringen av Bandit på dessa nya orter är en naturlig följd av den utveckling stationen har, kommenterar MTG Radios vd Anna Berggren.
– I mätning efter mätning de senaste åren har vi sett Bandit växa oerhört snabbt och samtidigt ha de trognaste lyssnarna.

Med såväl Sveriges största kommersiella radionätverk RIX FM som nu växande Bandit Rock stärker MTG Radio sin position på den kommersiella svenska radiomarknaden.
– Det är givetvis ett starkt erbjudande gentemot våra kunder att ha två av de tre största nätverken i vårt stationsutbud, konstaterar Anna Berggren. Det här gör våra möjligheter att skräddarsy vårt erbjudande till kunderna ännu starkare.

I Skellefteå, Uppsala, Nyköping, Norrköping, Linköping, Kristianstad och Trestads-området kommer Bandit Rock att ersätta stationen Lugna Favoriter, som efter 1 juli endast kommer att sända i Stockholm.

Claes Olson