4 maj 2010

2009 ett rekordår för SAMI:s anslutna artister och musiker

Under 2009 fick musiker och artister anslutna till SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) dela på drygt 100 miljoner kronor. Det är ett rekordhögt belopp och jämfört med 2008 ökade utbetalningarna med hela 27 procent.

Totalt samlade SAMI under fjolåret in 137 309 000 kronor. Det innebar att nettoomsättningen av insamlade och upplupna ersättningar minskade med 14,1 procent jämfört med föregående år. Som en följd av en uppgörelse med Sveriges Hotell & Restaurangföretagare gällande retroaktiva medel för perioden 2004-2008 minskade insamling av ersättning för offentligt framförande under 2009 med 32,5 procent. I ett pressmeddelande konstaterar dock SAMI:s Marknads- och informationschef Martin Elford att kassaflödet för SHR-relaterade kundgrupper under året positivt.

De internationella intäkterna uppgick under fjolåret till 38,3 miljoner kronor, vilket var en ökning med 25,3 procent jämfört med året innan (delvis beroende på en gynnsam kronkurs mot euron) och under året tecknade SAMI nya avtal tecknades med Estland, Lettland, Litauen, Portugal och Rumänien.

Intresseorganisationen SAMI bildades 1963 på initiativ av musikers och artisters fackliga organisationer. Organisationens uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Trots fjolårets rekordutbetalningar stärkte SAMI under 2009 sin likviditet med hela 25,3 miljoner kronor. Organisationen har idag över 22 500 medlemmar.

Claes Olson