30 mars 2010

STIM och Kanal 5 överens om nytt avtal

I förra veckan offentliggjorde STIM och TV4-gruppen att man efter flera års oenigheterna lyckats teckna avtal rörande ekonomisk ersättning för tv-bolagets musikanvändning. I kölvattnet på detta har STIM nu även kommit överens med Kanal 5 om ett treårigt avtal.

Liksom i fallet med TV4-gruppen har det i snart sex år saknats ett giltigt avtal mellan Kanal 5 och STIM, som förvaltar musikskaparnas ekonomiska rättigheter. I fredags undertecknade dock parterna ett treårigt avtal samt förlikade sig om den retroaktiva ersättningen för åren 2004—2009.

– Avtalet innebär att våra upphovsmän äntligen kan få rätt betalt när deras musik används i tv-kanalerna. Vi kommer dessutom att kunna betala ut pengar retroaktivt för den musik som spelats under åren 2004-2009, säger Tomas Ericsson, chef för media och internationella marknader på STIM och upphovsrättsorganisationens representant i förhandlingarna.

– Det har varit en lång process under vilken parternas förståelse för varandras behov ökat väsentligt, vilket lett till ett avtal som nu är mer uppdaterat och relevant, säger Johanna Tönnesson, jurist och representant för Kanal 5 och Kanal 9 i förhandlingarna.

Claes Olson