25 mars 2010

Music Matters vill ha fokus på musiken

Ray Davies från Kinks, Bernard Butler, respektive Graham Coxon från Blur är några av de som står bakom det nya brittiska initiativet ”Music Matters”. I den illegala fildelningens tidevarv vill folket bakom Music Matters rikta uppmärksamheten på det som allt handlar om, musiken och varför den spelar så stor roll i våra liv.

”Music Matters” sparkade igång på allvar i onsdags vid en fest på Londonklubben Cargo. Coxon var en av discjockeyerna, men mest uppmärksammat blev ändå de nya musikfilmer, animerade och minidokumentärer, som även finns på Music Matters hemsida. Filmer om bl.a. Nick Cave, The Jam och sigur ros.

Som en del i att rikta spotlight på själva musiken och kreatörerna bakom denna har Music Matters tagit fram en garantistämpel – ett ”certifikation mark” – som artistvänliga företag kan lägga upp på sina webbplatser. Bland de företag som redan stöttar Music Matters finns Spotify, 3 och Nokia Music Store.

De ansvariga bakom initiativet har hämtats från såväl artister, låtskrivare som handlare, musikbolag och managers. En av initiativtagarna, Niamh Byrne – mest branschbekant som manager för Blur och Gorillaz – säger:

– För många människor är musik den klart viktigaste kulturfaktorn i vardagen. Men samtidigt som musiken har blivit mer tillgänglig kan den också bli osynlig, försumbar. Bredvid debatten om teknologi, genomslag och konsumtion vill vi påminna folk om vad musiken betyder, why music matters.

Lars Nylin

Länk till Music Matters hemsida: www.whymusicmatters.org