9 mars 2010

Hampus Kivimäe första svensk i norska byLarms styrelse

Hampus Kivimäe, synch & marketing manager på Sony/ATV Music Publishing Scandinavia i Stockholm, har valts in som styrelseledamot för norska byLarm. Kivimäe blir därmed den första icke-norrman i styrelsen för den norska musikmässan, som nu satsar på att vidareutveckla sina gränsöverskridande samarbeten med hela den nordiska musikscenen.

– Årets upplaga av byLarm innebar på flera sätt ”all time high”, berättar Kivimäe. Det var det bästa året hittills ifråga om internationell media, publik, A&R-folk, bokare, musikförlag, dataspelstillverkare och så kallade ”tastemakers” på plats.
– Men nu vill arrangörerna lyfta det till nästa nivå och för att stärka och förhöja den redan starka plattformen är det därför naturligt att man tittar över gränsen och satsar på att öka närvaron och aktiviteten från till exempel den svenska musikbranschen. Man känner att man med byLarm nu har kommit så långt man kan komma i Norge, med den norska musikbranschen som grund. Nu vill man bredda sig ytterligare.

Under de senaste tio åren har byLarm kontinuerligt vuxit som skandinavisk plattform med internationell musikbransch på plats.
– Men på scenerna har det huvudsakligen spelat norska band, från demoband och uppåt. För att lyfta nivån och kunna presentera fler exportfärdiga artister och band så måste man nu helt enkelt in i grannländerna.
Kivimäe betonar nödvändigheten och fördelarna med att samarbeta över de nordiska nationsgränserna. Såväl kortsiktigt som på längre sikt.
– Vi är på flera sätt en gemensam marknad och hjälps vi åt så kan vi alla komma längre.

Hampus Kivimäe är övertygat positiv om den redan idag mycket uppskattade norska musikmässans utvecklingsmöjligheter.
– Arrangörerna har verkligen rätt ”tänk” och hela upplägget är extremt välorganiserat. Man har en klar och tydlig idé med både vilka man bjuder in och hur man följer upp det efteråt. Idag har man till exempel en person i London som träffar alla engelska deltagare en månad innan för att både presentera programmet och hur det ser ut i Oslo. Inför nästa år kommer en person i Berlin att göra samma arbete med den tyska branschen.

Först i maj tillträder Hampus Kivimäe som nyinvald styrelseledamot, så ännu så länge är det alldeles för tidigt att svara i detalj på några frågor rörande de kommande framtidssatsningarna.
– Men att en av idéerna med att engagera just mig handlar om att aktivera den svenska branschen är väl rätt klart, konstaterar han. Man har visat att man tycker att det är viktigt vad vi i Sverige tycker och att man är seriöst intresserade av våra tankar och idéer om hur man skulle kunna tänkas förbättra och utveckla byLarm ytterligare.
– Dessutom är det ju trots allt så att vi i den svenska branschen har lite mer erfarenhet av att arbeta internationellt.

Tidigare turnerade byLarm varje år runt till nya norska städer, men sedan tre år tillbaka är hela arrangemanget fast stationerad i Oslo, där både de nödvändiga scenerna i olika storlekar och det viktiga publikunderlaget finns.

Den nya styrelsen för byLarm har följande sammansättning:
Ordförande: Kai Robøle (Waterfall Productions), Guro Midtsund, Pedro Fasting, Hampus Kivimäe (Sony / ATV Music Publishing), Guttorm Raa och Hasse Lindmo (frilans, producent för Eurovision Song Contest i Oslo).

Kivimäes styrelseuppdrag omfattar tills vidare de tre kommande åren. Innan sitt nuvarande uppdrag för Sony / ATV arbetade Hampus Kivimäe som marknadschef på Blixten & Co och han var tidigare label manager på V2 Music, där han bl.a ansvarade för att starta upp Cooperative Music i Skandinavien.

Claes Olson