2 mars 2010

Skandia blir huvudsponsor för Popkollo

I Skandia får musiklägret Popkollo i år sin första huvudsponsor. Popkollo arrangeras i år på sex platser – Hultsfred, Umeå, Botkyrka, Malmö, Göteborg och Katrineholm.

– Skandia väljer att satsa på Popkollo därför att projektet så tydligt riktar sig till tjejer och för att alla får vara med och skapa musik, vilket står i skarp kontrast till många andra musikarrangemang för unga, förklarar Niklas Birgetz, event- och sponsoransvarig på Skandia.
– Skandia arbetar sedan tjugo år med att stärka självkänslan så att unga växer upp till trygga vuxna och här fyller Popkollo en viktig funktion.

På Skandia menar man att Popkollo skapar en fristad för tjejer att utveckla en identitet som musiker och artister, i ett sammanhang med andra tjejer som delar deras intresse och verksamma artister som förebilder. Man framhåller även att Popkollo är en långsiktig och förebyggande satsning för att på sikt uppnå en jämställd musikbransch och i förlängningen ett jämställt samhälle.

Popkollo är ett musikläger för unga tjejer. Det 7-10 dagar långa lägret innehåller en bred introduktion i musikens värld med bl.a instrumentworkshops, handlett repande i band, inspirationsworkshops med artister från musikbranschen, låtskrivande, studioinspelning och en stor avslutningskonsert på schemat.

Sedan Popkollo på initiativ av Marit Bergman i samarbete med föreningen Rockparty startade i Hultsfred 2003 har verksamheten vuxit kontinuerligt och omfattar idag sju städer vars arrangerande ideella föreningar gemensamt är samlade i Riksorganisationen Popkollo, förklarar Kicki Fagerlund, sponsringsansvarig på Riksorganisationen.

Till 25 procent finansieras Popkollos verksamhet genom deltagaravgifter. Övriga 75 procent täcks av extern medfinansiering, intäktsgenererande aktiviteter, sponsring och ideella insatser. Huvudsponsorskapet är den högsta formen av stöttning man kan gå in med i Popkollo och nu blir alltså Skandia den första huvudsponsorn i Popkollo sedan starten år 2003.
Bakom Skandia sluter Supporterklubben upp, som sedan 2008 funnits som en möjlighet för företag och organisationer som vill stötta Popkollos verksamhet.I Supporterklubben 2010 finns Gymnasium Rock City, Universal Music, United Stage, Svensk Musik, SKAP, Universal Music Publishing, SMFF och Music Retail Sweden.

Popkollo arrangeras i sommar i Hultsfred, Umeå, Göteborg, Malmö, Botkyrka
och Norrköping med inriktningarna Original, Elektro, Hiphop, Metal och
Fortsättning.

Claes Olson

Länk:
www.popkollo.se