2 mars 2010

SAMI tvingas lägga ner verksamheten på Storan i Göteborg

Den välkända kulturinstitutionen Storan – Stora Teatern – på Avenyn i Göteborg tvingas i sommar slå igen dörrarna och lägga ner all verksamhet. Detta sedan styrelsen för Svenska Musikers och Artisters Intresseorganisation (SAMI) till följd av sina fruktlösa försök att få till stånd en samförståndslösning med det kommunala fastighetsbolaget Higab beslutat att inte längre stötta verksamheten.

Beslutet innebär att en nedläggning av all den konsert-, konferens- och restaurangverksamhet som SAMI-koncernen sedan 2003 har bedrivit på Storan är ofrånkomlig.

– Vi har under en längre tid försökt ta vårt ansvar för Göteborgs kulturliv och få till stånd en samförståndslösning med Higab med rimliga ekonomiska villkor, kommenterar SAMI:s styrelseordförande Jan Granvik.
– Det är till och med så att vi förklarat oss villiga att fortsätta driften av Storan med fortsatt förlust. Men att låta svenska artister och musiker bära hela bördan av renoveringen och uppfräschningen av Göteborgs kulturklenod Stora Teatern kan vi helt enkelt inte ställa oss bakom. Vi har gjort många försök att lösa denna situation, men inte fått något gehör och nu kan vi inte längre låta svenska musiker och artister fortsätta bära den här tunga ekonomiska bördan.

Storans ekonomiska problem har sin grund i ett hyresavtal, som enligt Higab ska kosta SAMI cirka 260 miljoner kronor och löpa på 40 år. Avtalet tecknades utan SAMI:s vetskap som ett tilläggsavtal till tidigare avtal av organisationens tidigare vd Hans Lindström, som då den aktuella affären uppdagades 2006 avskedades med omedelbar verkan.

– Utan ett omförhandlat avtal som ger rimliga hyreskostnader saknas det realistiska ekonomiska förutsättningar att driva en seriös kulturell verksamhet på Storan, konstaterar Jan Granvik.

Stora Teatern invigdes 15 september 1859 under namnet Nya Theatern. I mitten på 1800-talet var det framför allt en plats för teater, men på 20-talet blev scenen mer känd för opera, operetter och musikaler. De senaste åren har Storan framför allt varit en plats för konsertverksamheter.
Genom åren har byggnaden renoverats ett flertal gånger (senast av SAMI, som köpte byggnaden 2000), men flera delar – som t.ex den runda salongen samt bildhuggaren Carl Ahlborns stuckaturer, målningar och ornament – är kvar i originalskick.

SAMI:s verksamhet på Storan beräknas nu upphöra till sommaren. Totalt berörs cirka 60 personer av den kommande nedläggningen.

Claes Olson