25 februari 2010

Dags för koffertmodell i kulturpolitiken

Kulturutredningen från i höstas följdes upp av två utredningar som presenterades i veckan. ”Kultursamverkansutredningen” av landshövding Chris Heister ger Kulturrådet en större roll än i höstens kulturutredning. Parallellt har Eric Sjöström, chef på Kulturhuset i Stockholm, gjort en utredning om det nya samordnande organet ”Musikverket”.

I media handlade de flesta rubrikerna om att Stockholm inte undantagits från den kulturreform som ska bli följden av utredningarna – och som gör att Landstingen blir ansvariga för att fördela totalt 1,2 miljarder kulturkronor. Modellen ska införas i vissa delar av landet nästa år och vara fullt genomförd år 2015.

En stor scenförändring för musikens del var annars att Kulturrådet inte raderas ut, som följden var av höstens presenterade kulturutredning, utan snarast får en fortsatt central roll.

Kulturrådet tar över den roll för konsertverksamheten inom jazz och konstmusik som Rikskonserter tidigare haft. För Rikskonserter-knutna skivbolaget Caprice kvartsår faktum: det blir ingen ny skivutgivning fr.o.m. nästa år.

Chris Heister sa på en presskonferens apropå att uttrycket ”portfölj”, som tidigare använts om de statliga kulturbidragen, i Heisters utredning bytts till ”koffert:”

– Kofferten är utan fack och med en tydlig packsedel. Och den kan växa och anpassas i efterhand. Den ska ge tillgång till ett brett kulturutbud – men allt måste inte vara skapat inom det egna länet.

– Mandatperioden är bortkastad ur kulturpolitisk synpunkt. Fyra, fem års utredande resulterar bara i att man inte kommer att hinna lägga ett regeringsförslag före valet. Det är inte bra, säger Socialdemokraternas kulturtalesman Leif Pagrotsky kritiskt till Dagens Nyheter.

Eric Sjöströms utredning om det planerade nya ”Musikverket” går det lättare att hitta positiva citat om. Bo Olsson, förbundsordförande för Sveriges yrkesmusikerförbund, är en av dem som gillar förslaget:

– Det känns balanserat som helhet. Utredningen pekar inte ut särintressen utan betonar Musikverkets mäklarroll. Verksamheten ska katalysera och inte peta i detaljer, säger Olsson till DN.

Även Lena Åberg Frisk, chef för Fasching och en centralperson inom svensk jazz, uppskattar förslaget.

– Jag sympatiserar med så gott som allt. Det här innebär en positiv förstärkning av det fria kulturlivet, säger hon.

Båda de nya utredningarna lämnades i måndags över till kulturminister Lena Adelsohn.

Lars Nylin