10 februari 2010

Alfons Karabuda/SKAP omvald ordförande i ECSA

På de europeiska kompositörernas lobbyorganisation ECSA:s styrelsemöte under musikmässan MIDEM i Cannes i januari omvaldes SKAP:s ordförande Alfons Karabuda som exekutiv ordförande i ECSA – the European Composer & Songwriter Alliance. ECSA representerar 44 organisationer i 29 länder. Mandattiden är 1 år.

Den i Bryssel baserade lobbyorganisationen ECSA är etablerad som kompositörernas politiska röst i Europa och består av de tre pan-europeiska kompositörsorganisationerna APCOE (the Alliance of Popular Music Composer Organisations in Europe, för vilka SKAP och Alfons Karabuda är ordförande), FFACE (Federation of Film and Audio-visual Composers of Europe) och ECF (European Composers Forum, som organiserar tonsättare inom konstmusiken).

ECSA:s 29 medlemsländer är Albanien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern, Vitryssland och Österrike.

Claes Olson