23 december 2009

Statens Kulturrådets andra fördelningsomgång av fonogramstödet

I måndags avslöjade Statens Kulturråd de skivbolag och produktioner som får ta del av årets andra fördelning av fonogramstöd. Totalt fördelade Kulturrådet drygt 3,8 miljoner kronor i produktions- och marknadsstöd till 63 olika produktioner utgivna av 44 olika skivbolag runt om i landet.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

I listan över beviljade bidrag återfinns såväl experimentella musikformer som klassisk musik, barnproduktioner och pop, electro, rock, hip-hop och soul. Mattias Nilsson tilldelades bidrag till flest produktioner (Anna von Hausswolf, Blue For Two m.fl) för vilka hans bolag fick sammanlagt 290 000 kronor i produktionsstöd. Adrian Recordings fick produktions- och marknadsstöd på totalt 190 000 kronor för album med Andreas Tilliander, Boeoes Kaelstigen och The Bear Quartet. Även Blackstarfoundation fick produktions- och marknadsstöd för tre olika produktioner, sammanlagt 60 000 kronor.

Mest stöd för enskilda produktioner fick Sterling AB, vars inspelning med Göteborgsoperans orkester & kör tilldelades ett produktionsstöd på 160 000 kronor. Svensk Musik Swedmic AB fick 110 000 kronor i produktionsstöd för såväl Peter Söderberg som Saxofonkvartetten Rollin' Phones, d.v.s. totalt 220 000 kronor.

Totalt har Kulturrådet i år fördelat närmare 6,5 miljoner kronor i fonogramstöd. Hela listan över beviljade bidrag finns att läsa på Kulturrådets webbplats.

Claes Olson

Länk:

Hela listan över beviljade bidrag:

http://www.kulturradet.se/beviljadebidrag