9 oktober 2009

Självsanering snarare än kris

Förlagen inte oroade när festivalbidragen blir färre

"Rekordfå vill tävla i schlagern" skrev Aftonbladet i går. Andra medier hade liknande rubriker sedan det framkommit att antalet bidrag till Melodifestivalen minskat. Men förlagsfolk som MI talat med är inte oroade.

Till 2010 års Melodifestival hade vid anmälningstidens utgång 2 860 bidrag inkommit. Det innebar 580 färre än förra året och den lägsta siffran sedan 2003. I många media tolkades det på torsdagen som att intresset för festivalen minskat. Vissa media var också inne på linjen att detta delvis är en följd av den kritik om toppstyrning som riktats mot schlagergeneralen Christer Björkman efer bottenplatsen i Moskva i våras.

Årets projektledare Thomas Hall håller inte med. Han framför i Aftonbladet istället en annan teori om den lägre siffran:

– Jag tror att många har insett att det är så extremt hård konkurrens att det blivit en självsanering.

Tillfrågad av AB om Hall är orolig att Melodifestivalen är på väg att tappa i popularitet och tittarsiffror svarar han:

– Nej, det ser jag faktiskt inga skäl till att det ska hända nu – tvärtom.

Conny Danepalm förlagschef på Lionheart Music AB – en av de flitigaste festivaldeltagarna under senare år – håller med Hall och säger till MI:

– Jag såg att det var en ganska stor nedgång i antal inskickade bidrag. Från vår sida och de upphovsmän vi jobbar med ser vi ingen minskning. Vi ligger på ungefär samma nivå i antal inskickade bidrag. Jag tror det är antalet inskickade bidrag från allmänheten som är mindre i år. Vad det beror på vet jag inte. Kanske självkritiken är större i år?

Jennifer Dillane på Universal Music Publishing kommenterar:

– Jag tror att det har att göra med att många väljer att testa "webbjokern" istället. Eller så kanske det är så enkelt att många förstår att det krävs mycket erfarenhet och hög nivå på låtarna för att man ska ha en chans. Det är klart att det vore roligt med en ny "Marie Lindberg". Men då gäller det att man kommer med något nytt och eget och inte gör en kopia på något som redan varit med.

Till årets nyhet "webbjokern" kom det in 245 bidrag till SVT. 70 sorterades bort för att de bröt mot SVT:s regler. Övriga ligger ute för omröstning på svt.se från 14/10 till 12/11 då vinnaren utses.

Lars Nylin