7 oktober 2009

Lyckat genomförande av STIM Music Expo

Måndagens STIM-arrangemang på Nalen i Stockholm, STIM Music Expo, lockade hela fyra hundra besökare från olika delar av den svenska musikindustrin. Dagen var fylld med paneler som diskuterade musikbranschrelaterade områden och en aktiv publik kom med många frågor och kommentarer till det som diskuterades på scenen.

Den första paneldebatten skedde med representanter från riksdagspartiernas politiker som specifikt är inriktade mot musik- och kulturfrågor. Det tog bara ungefär en minut innan diskussionen kring den illegala nedladdningen var i full gång. Samtliga politiker var överens om att musikskapare självklart ska få betalt för det arbete de gör, men när det sedan gällde hur man ska upprätthålla lagstiftningen i verkligheten gick meningarna isär.

Diskussionen om IPred blev tuff och visade att t.ex. Lage Rahm från Miljöpartiet menar att den nya lagstiftningen är ett hot mot den personliga integriteten. Siv Holma från Vänsterpartiet menade å sin sida att mycket av den problematiken som uppstått skulle kunna lösas genom det förslag om ett ”digitalt bibliotekssystem” som man har lagt fram. Cecilia Magnusson från Moderaterna, Anders Åkesson från Centern, Christer Nylander från Folkpartiet och Dan Kihlström från Kristdemokraterna fick sedan möjlighet att kommentera och försvara delar av den kulturproposition man lagt fram.

En diskussion kring förslaget om att flytta Rikskonserters verksamheter och Statens Musiksamlingar till en ny myndighet föranledde Anders Åkesson (C) att kommentera att funktionerna kommer att finnas även i den lösning som ligger i propositionen. Stödet ska inte försvinna enligt honom, utan får helt enkelt en ny form. Även CDA och Caprice Records diskuterades flitigt. Leif Pagrotsky å sin sida kritiserade regeringen, stundtals på ett mycket ironiskt och humoristiskt sätt, för att inte ha något engagemang överhuvudtaget i kulturfrågorna.

I nästa panel samtalade Hasse Breitholtz från Sony Music, Sung-Kyu Choi från Spotify, Johan Lagerlöf från X5 Music, Janne Lundqvist från Global Gaming Factory och Daniel Johansson från KTH (samt MI/Digitalnytt m.m.) om musik online. En ganska lång och djup diskussion om tariffer och fördelning av intäkter från Spotify fördes, där ett exempel som tagits fram från STIM användes. En miljon uppspelningar för en låt med Lady Gaga på Spotify innebär en avräkning på 2 400 kronor till låtskrivaren, och efter en stunds räknande bland alla enades panel och publik om att det innebar 0,25 öre per uppspelning.
Hans Pandeya, vd för Global Gaming Factory, satt också i publiken, och moderator Petra Markgren Wangler tryckte på för att försöka få Pandeya att uttala sig om hur det egentligen går med köpet av The Pirate Bay. Pandeyas svar var att han inte kunde kommentera det och att det skulle komma en uppdaterande rapport om det hela inom någon vecka.
Johan Lagerlöf, vd för X5 Music Group (som är helt och hållet fokuserade på digital distribution av musik), menade att Sverige ligger långt efter länder som t.ex. USA på det digitala området, där man har anpassat affärsverksamheter och marknadsföring till den nya verkligheten:
– Ska man sälja musik online så måste man ju också veta hur man marknadsför musiken online.

Panelen diskuterade också öppenhet och transparens när det gäller just onlineområdet, där Daniel Johansson menade att en ökad transparens är nödvändig för musikindustrin och att det är möjligt att öppna upp information som t.ex. finns i STIM:ss konsertdatabaser så att andra kan bygga vidare på det. Hasse Breitholz förklarade lite mer detaljerat kring delägandet i Spotify och tryckte på vikten av att det nu äntligen finns en musiktjänst i Sverige som faktiskt lockar över illegala nedladdare till ett legalt musikanvändande.

Efter lunchen diskuterades musikbranschens förändringar i en åtta man och en kvinna stark panel. Under panelen konstaterade en publikröst att en av de förändringar som inte slagit igenom överhuvudtaget är könsfördelningen på personer som är i ledande positioner i musikbranschen. Han konstaterade att i varje panel var det i stort sett bara män, och kastade en liten ”känga” till STIM för detta.
Panelen diskuterade hur deras eget arbete har förändrats under de senaste åren, och konstaterade att samtidigt som det har blivit tuffare har det också öppnats upp för helt nya affärsmöjligheter för aktörer i musikindustrin som är mycket spännande. Generellt var panelen mycket positiv till den utveckling som nu sker och de gav många värdefulla tips till publiken om hur man kan driva lyckade musikverksamheter.

Den fjärde panelen var inriktad mot den svenska musikexporten. Gustaf Norén från Mando Diao beskrev bandets resa ut i världen och berättade mer om skillnaderna på olika marknader. Även bandets manager Calle Blom medverkade och beskrev vikten av att vara medveten om hur en marknad fungerar innan man bestämmer sig för att börja satsa på den. USA kräver t.ex. oerhört mycket arbete på plats i landet, vilket tar tid och resurser från övriga marknader. Mic Michaeli från Europe menade att de som band troligen inte hade slagit igenom i dagens musiklandskap, utan att de i mångt och mycket kunde nå den stora internationella uppmärksamheten på grund av hur musikbranschen fungerade på 1980-talet.

Ola Håkansson berättade lite mer om hur det nära och långsiktiga samarbetet med Erik Hassle nu resulterar i ett internationellt genombrott, och menade att dagens s.k. 360-graders avtal egentligen bara är en återgång till som det var en gång i tiden. Medverkade i panelen gjorde även Fredrik Hult och Monica Ekmark, som en gång i tiden fanns med och arbetade med ABBA och deras internationella genombrott.

Förutom panelerna genomfördes under dagen ett antal mindre seminarier i Nalen-huset, en mässa med stånd från ett antal olika branschorganisationer fanns på plats och kvällen avslutades med konserter och mingel.
Hela STIM Music Expo filmades och kommer att läggas ut på www.stim.se under nästa vecka.

Lars Nylin