11 september 2009

CDA ställer in betalningarna

Styrelsen för CDA/Compact Distribution AB har beslutat att med omedelbar verkan ställa in alla betalningar. Samtidigt med detta undersöker man möjligheterna till fortsatt verksamhet.

Anledningen till beslutet är enligt CDA:s vd Göran Sverkman och styrelsen ordförande Fredrik Österling en vikande marknad samt omsorg om fodringsägarna.
– Trots allt stöd och uppmuntran så har CDA nu hamnat i en besvärlig situation, konstaterar Göran Sverkman. Det är sorgligt att vi tvingas till den här åtgärden, men just nu kan vi bara konstatera att vi inte klarar av att driva verksamheten vidare med rådande förutsättningar.

– Med tanke på hur många fristående fonogramproducenter som skulle drabbas av en nedläggning är det extra problematiskt med den här åtgärden, menar Fredrik Österling.
Flera av CDA:s distribuerade bolag har uttryckt sin oro för sina lager om CDA eventeullt skulle tvingas gå i konkurs. Från distributionsbolaget betonar man dock att lagret ej är CDA:s egendom, utan tillhör respektive bolag och därför inte kommer att ingå i något konkursbo.

– Vi hoppas fortfarande att statsmakterna ska agera för att rädda denna kulturpolitiskt viktiga verksamhet.
– Vi skall inom kort träffa Kulturrådet och hoppas på förståelse för CDAs situation och alla dess bolag. Vår förhoppning att CDA kan få ytterligare bidrag från statsmakterna, säger Göran Sverkman.
Av det bidrag som CDA sökte av Kulturrådet i januari beviljades dock endast hälften. Ett långsiktigt statligt stöd bedöms vara helt avgörande för CDA:s fortsatta verksamhet, även om endast ungefär 10 procent av verksamheten är finansierad av statliga medel.

CDA:s uppdrag och främsta mål är att med ett kulturpolitiskt ansvarstagande distribuera musik som starkt bidrar till en större mångfald. Det innebär i klartext att CDA står till förfogande för producenter som inte primärt driver sin verksamhet kommersiellt. Dessutom distribuerar CDA fonogram vars innehåll inte skulle kunna existera på annat sätt under rent kommersiella marknadsvillkor.

– Tanken med att konkurrensutsätta CDA:s verksamhet är bisarr ur flera aspekter, menar Göran Sverkman. Den del av branschen där CDA är verksam är i stora stycken ointressant för de kommersiella aktörerna på grund av de låga möjligheterna till intäkter. Med det låga bidraget som CDA har så är CDA dessutom redan i praktiken konkurrensutsatt, eftersom större delen av verksamheten är känslig för den trånga del av marknaden som vi opererar på.
– Spridningsgraden av den kulturellt viktiga, men ofta smala, typ av musik som finns hos CDA är mycket stor. Det går inte att ekonomisera all kultur.
– Om det är åt något håll man skall gå så är det mot ökade statsbidrag inte lägre, säger Göran Sverkman.

Claes Olson