19 augusti 2009

STIM diskuterar licenseringsavtal för The Pirate Bay

Igår meddelade Global Gaming Factory X AB (GGF), som på torsdag i nästa vecka planerar slutföra sitt förvärv av The Pirate Bay, att man nu för ingående diskussioner med STIM i avsikt att förhandla fram ett licenseringsavtal.
– GGF:s avsikt att förvärva The Pirate Bay kommer att öppna ett fönster åt underhållningsindustrin som lidit svåra förluster på grund av den illegala fildelningen, kommenterar Tomas Ericsson, Executive Director – International Markets & Media, STIM.
– Startskottet har gått för The Pirate Bays legalisering, menar Janne Lundqvist, nyligen värvad som Music Business Relation Manager på Global Gaming Factory X .

I ett pressmeddelande konstaterar GGF:s vd Hans Padeya att dagens musikvärld är mycket komplex och menar att eftersom fildelarproblematiken är universell måste även lösningen vara det.
– GGF vill skaffa licenser som är heltäckande för alla de rättigheter som kommer att utnyttjas på The Pirate Bay, säger Padeya.
– En aktör inifrån musikbranschen med den nödvändiga inblicken och tyngden kan åstadkomma ett sådant avtal – STIM är en sådan aktör och har innovativa kreativa idéer med rätt kompetens.
– Vi ser gärna STIM som vår huvudpartner för en pan-europeisk musiklicens, avslutar Padeya.
– STIM har varit aktiva i fildelningsdebatten och lagt fram flera innovativa förslag för att främja laglig fildelning, menar Janne Lundqvist. STIM har även direktkontakt med rättighetsinnehavare på den globala arenan genom sitt internationella samarbete.

Tomas Ericsson på STIM konstaterar att musikindustrin mot sin egen vilja har tvingats ta fram hårda tag mot den illegala fildelningen, i form av kostsamma rättsprocesser.
– STIM har sedan en tid tillbaka framlagt förslag på hur fildelningsfrågan kan hanteras och välkomnar GGF:s planer för att legalisera The Pirate Bay, berättar han. STIM tillför gärna sin unika kompetens i upphovsrättsliga frågor och hjälper gärna till i detta utmanande projekt som kommer våra medlemmar till gagn.

Claes Olson