2 juli 2009

Hela upphovsrättsarsenalen på plats i Almedalen

Parallellt med det mäktiga "vanliga" utbudet av programpunkter vid Almedalsveckan i Visby finns numera också en seminarieserie om upphovsrätt. Under totalt 15 programpunkter diskuterades olika aspekter på upphovsrätt i de flesta kulturfält. SMFF och IFPI finns bland de 15 organisationer (se nedan) som iscensatt seminarieserien bl.a som en markering mot bristande intresse från politiker i de här frågorna.

Parallellt med det mäktiga "vanliga" utbudet av programpunkter vid Almedalsveckan i Visby finns numera också en seminarieserie om upphovsrätt. Under totalt 15 programpunkter diskuterades olika aspekter på upphovsrätt i de flesta kulturfält. SMFF och IFPI finns bland de 15 organisationer (se nedan) som iscensatt seminarieserien bl.a som en markering mot bristande intresse från politiker i de här frågorna.

När MI besökte seminarieserien var politikerna däremot på plats. Under rubriken "Varför upphovsrätt?" debatterade Ulrika Karlsson (Moderaterna), Camilla Lindberg (Folkpartiet), Max Andersson (Miljöpartiet) och Erik Josefsson (Vänsterpartiet). Med i panelen fanns även Henrik Pontén från Antipiratbyrån. Som moderator fungerade Pelle Thörnberg.

Den röda tråden genom debatten blev att Karlsson och Lindberg frågade Andersson och Josefsson om var de står i upphovsrättsfrågan. Oftast fick publiken svaret att även dessa är för upphovsrätt. Men dessa besked följdes hela tiden av garderingar om att den nya teknologin inte rimmar med traditionell upphovsrätt. I synnerhet Andersson var också snabb med att i sina åsikter om upphovsrätt hela tiden blanda in Ipredlagens eventuella konsekvenser . Vilket skapade några dråpliga debattsituationer. Moderaten Ulrika Karlsson vände sig vid ett tillfälle mot Andersson och frågade påfordrande: "Så du tycker alltså att vi ska skita i upphovsrätten bara för att det KANSKE kan komma att skickas oetiska skadeståndskrav från upphovsrättsägarna?"

Några som inte fanns på plats var Socialdemokraterna. Det fick Folkpartisten Camilla Lindberg att retoriskt undra om åsikterna hos de närvarande representanterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att vara oppositionens åsikt inför nästa års val. Lindbergs fråga i kombination med Josefssons ständigt utsvävande svar föranledde i sin tur – i den efterföljade frågestunden – Vänsterpartisten Anne Marie Engel (fullmäktigeledamot i Stockholms Stadshus) att ta ordet. Engel underströk från publikplats att hennes parti är för upphovsrätten.

Några som inte fanns på plats var Socialdemokraterna. Det fick Folkpartisten Camilla Lindberg att retoriskt undra om åsikterna hos de närvarande representanterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att vara oppositionens åsikt inför nästa års val. Lindbergs fråga i kombination med Josefssons ständigt utsvävande svar föranledde i sin tur – i den efterföljade frågestunden – Vänsterpartisten Anne Marie Engel (fullmäktigeledamot i Stockholms Stadshus) att ta ordet. Engel underströk från publikplats att hennes parti är för upphovsrätten.

Några som inte fanns på plats var Socialdemokraterna. Det fick Folkpartisten Camilla Lindberg att retoriskt undra om åsikterna hos de närvarande representanterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att vara oppositionens åsikt inför nästa års val. Lindbergs fråga i kombination med Josefssons ständigt utsvävande svar föranledde i sin tur – i den efterföljade frågestunden – Vänsterpartisten Anne Marie Engel (fullmäktigeledamot i Stockholms Stadshus) att ta ordet. Engel underströk från publikplats att hennes parti är för upphovsrätten.

Såväl från SMFF som IFPI fanns hela det tunga gardet på plats under veckan: Ludvig Werner (ordförande IFPI), Monica Ekmark (Ordförande SMFF), Lars Gustafsson (VD IFPI) och många andra. På plats fanns även representanter för t.ex STIM. Artisterna representerades under seminarieveckan framförallt av Martin Rolinski, sångare i BWO, som skickligt värjde sig för frågor från piratpartister i publiken.

En av de drivande bakom veckan är Jöran Enqvist, ordförande i organisationen Sveriges Läromedelsförfattare. I samspel med Marianne Djudic från Taste PR var det också Enqvist som stod som värd för ondsdagskvällens mingel i platsen för seminarieserien, den nedlagda biografen Röda Kvarn på Mellangatan.

SMFF var givetvis på plats: På bilden SMFF:s jurist Johan Bergby och ordförande Monika Ekmark.

Politikerpanelen som debatterade upphovsrätt. Fr v: Pelle Törnberg, Henrik Pontén, Erik Josefsson, Max Andersson, Ulrika Karlsson, Camilla Lindberg.

Fint folk minglar på Röda Kvarn: Fr v: Peter Danowsky (målsägarnas företrädare i The Pirate Bay-rättegången), Lars Gustafsson (IFPI), Henrik Pontén (Antipiratbyrån), Marianne Djudic (Taste PR), Gerre Versteegh (Film2Home) (skymd Lars Gustafssons hustru).

Lars Nylin

(Foto:Petronella Blomberg)

Fint folk minglar på Röda Kvarn: Fr v: Peter Danowsky (målsägarnas företrädare i The Pirate Bay-rättegången), Lars Gustafsson (IFPI), Henrik Pontén (Antipiratbyrån), Marianne Djudic (Taste PR), Gerre Versteegh (Film2Home) (skymd Lars Gustafssons hustru).

Lars Nylin

(Foto:Petronella Blomberg)

Uppropet från organisatörerna

15 upphovsrättsorganisationer (såväl upphovsmän som producenter/förlag/distributörer) har inför politikerveckan i Almedalen/Visby gått samman för att visa att upphovsrätten är en nödvändighet för kulturens fortlevnad, för fri debatt och opinionsbildning, för utbildning och journalistik, för ett demokratiskt samhälle.

Alla kulturverksamma, med den enskilde upphovsmannen i fokus, ska kunna verka och försörja sig på sina yrken. Yttrandefrihet krävs för att möjliggöra fritt, kreativt kulturskapande. Den kulturella mångfalden hotas om det inte finns en upphovsrätt som möjliggör försörjning för de som skapar, producerar och distribuerar kultur.

En rik amatörkultur behövs som grogrund för kulturens utveckling – men denna kräver också möjligheter för duktiga amatörer att utvecklas till professionella kulturutövare som kan försörja sig, det vill säga det krävs upphovsrätt.

Organisationerna bakom "Upphovsrätt, yttrandefrihet, mångfald":

Svenska Journalistförbundet – Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – Sveriges Författarförbund – Sveriges Dramatikerförbund – ALIS Administration av Litterära Rättigheter i Sverige – Bildleverantörernas förening – Föreningen Svenska Läromedel – Svenska Förläggareföreningen – Svenska Musikförläggareföreningen – IFPI svenska gruppen – Dataspelsbranschen – Film- och TV-producenterna – Sveriges Biografägareförbund – Sweden On Line Video – Sveriges Videodistributörers Förening