30 juni 2009

Klart för Django d’Or 2009

Organisationen Svenska Django d’Or har offentliggjort de svenska nomineringarna till det stora internationella jazzpriset Django d’Or 2009.
Följande musiker har nominerats i klassen Master of Jazz (som delas ut till en redan väletablerad jazzartist): Jan Allan, Rune Gustafsson och Bengt Berger. Dessa tre musiker har nominerats i klassen Contemporary Star of Jazz (som delas ut till en samtida jazzartist): Fredrik Ljungkvist, Anders Bergcrantz och Anders Jormin
I klassen Legend of Jazz, som delas ut postumt till en särskilt betydelsefull jazzartist, går utmärkelsen till Arne Domnérus.

Priserna delas ut av den franske ambassadören Joel De Zorzi under en Django d’Or-kväll på Mosebacke i Stockholm 7 september, då det Svenska Django Reinhardt Sällskapet kommer att svara för musikprogrammet. Pristagarna i de två förstnämnda kategorierna får en skulptur av den franske konstnären Raymond Moretti, som är identisk med det pris som utdelas vid Django d’Or i Paris. Utmärkelsen i den tredje kategorin är en originaletsning av den tyske grafikern Johannes Vennekamp.

Juryn har bestått av 15 jazzexperter under ledning av Kjell-Åke Svensson. Juryn består av personer som är dagligt sysselsatta inom olika sektorer av jazzmusiken och juryledamöterna är geografiskt spridda över hela landet. Organisationen för Django d’Or-priset består av Gazell Records AB i samarbete med Jazzens Museum, Svenska Django Reinhardt Sällskapet och Mosebacke under beskydd av Franska Ambassaden i Sverige.

Claes Olson