23 juni 2009

MIDEM och MidemNet slås samman

Inför nästa års upplaga av den stora internationella musikmässan MIDEM i Cannes 23-27 januari har arrangörerna beslutat slå samman hela mässan med den på digital teknik inriktade konferensen MidemNet. För första gången kommer den vanliga MIDEM-ackrediteringen att ge tillträde även till MidemNet-seminarierna.

MidemNet kommer liksom tidigare att inledas en dag innan själva mässan inne i Palais des Festival öppnar söndag 24 januari, men förlängs sedan för att pågå ända fram till avslutningen onsdag 27 januari. I utställningshallen på nedre plan kommer femton utvalda särskilt innovativa, kreativa och intressanta bolag i den digitala sektorn att ställa ut och presentera sig.
– Sedan vi introducerade MidemNet år 2000 så har den digitala sektorn gått från att vara ett litet externt segment till att vara en integrerad del av musikbranschen. Därför är det nu logiskt att vi slår samman MidemNet med resten av MIDEM-mässan, säger MIDEM-chefen Dominique Leguern.

För svenskt vidkommande innebär satsningen bland annat att Export Music Sweden måste se sig om efter en ny plats för montern i utställningshallen. Ett alternativ som för närvarande diskuteras är att flytta upp från de allt trängre lokalerna på nedre plan till det betydligt ljusare och attraktivare Rivera d’Espace, där den svenska montern i så fall både skulle få högre i tak, mer ljus och utsikt över Medelhavet.

Claes Olson