9 juni 2009

Intressant om musik och hälsa

I nio kapitel berättar Töres Theorell om vad som händer när vi sjunger, om musikens roll under barns uppväxt och om tonernas betydelse i det sociala samspelet. Theroll tittar också – inte minst intressant – på sambanden mellan stress och musik.

Thörell har själv en bakgrund i seriös musik och körsång, men åtskilligt av den forskning han ger smakprov är allmängiltig, inte minst de kapitel som handlar om musikernas egen hälsa.

Som läsare utan kunskap om stressforskning får man ibland hoppa över fackjargong om oxytocinhalt i blodet, alexitymi och hjärnans morfologi. Men det är värt besväret, merparten av Noter om musik och hälsa innebär mycket nyttig kunskap om musik och välbefinnande. Boken väcker också en hel del frågor som skvallrar om att detta är ett forskningsområde som bara är i sin linda.

Lars Nylin

Titel: Noter om musik och hälsa

Förlag: Karolinska Institutet University Press

I nio kapitel berättar Töres Theorell om vad som händer när vi sjunger, om musikens roll under barns uppväxt och om tonernas betydelse i det sociala samspelet. Theroll tittar också – inte minst intressant – på sambanden mellan stress och musik.

Thörell har själv en bakgrund i seriös musik och körsång, men åtskilligt av den forskning han ger smakprov är allmängiltig, inte minst de kapitel som handlar om musikernas egen hälsa.

Som läsare utan kunskap om stressforskning får man ibland hoppa över fackjargong om oxytocinhalt i blodet, alexitymi och hjärnans morfologi. Men det är värt besväret, merparten av Noter om musik och hälsa innebär mycket nyttig kunskap om musik och välbefinnande. Boken väcker också en hel del frågor som skvallrar om att detta är ett forskningsområde som bara är i sin linda.

Lars Nylin

Titel: Noter om musik och hälsa

Förlag: Karolinska Institutet University Press

Läsare av Musikindustrin.se behöver knappast påminnas om att musik gör saker med oss människor. Men vad mer exakt är det som händer i våra kroppar och hur påverkar det vår hälsa? I den nyutkomna boken Noter om musik och hälsa summerar Thöres Theorell, professor och läkare, egen och andras forskning i ämnet.