20 maj 2009

SKAP hyllar upphovsmakare på 65:e vårfesten

Karin Hammar, Caroline af Ugglas och Lena Willermark – de tre komponerande damerna på bilden ovan – är några av de som SKAP (Svenska Kompositörer Av Populärmusik – intresseföreningen för yrkesverksamma svenska kompositörer, textförfattare och arrangörer) kommer att uppmärksamma och premiera på föreningens årliga vårfest och stipendieutdelning på måndag.
Georg Riedel, Veronica Maggio, Sven-Bertil Taube, Mikael Samuelson och Sonja Aldén är andra namn på listan över årets SKAP-stipendiater.

I år arrangeras SKAP:s vårfest och stipendieutdelning, som hålls till ära för Sveriges upphovsmakare inom musikområdet, på Nordiska Museet på Djurgården i Stockholm.
Totalt kommer 16 stipendier på 40 000 kr att delas ut.
Mikael Samuelson får ett stipendium ur SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minne, Thore Ehrlings Minnesfond tilldelar ett pris till Sven-Bertil Taube, Georg Riedel får stipendium ur Fred Winters Minnesfond och Eva Engdahl ur Ejnar Westlings Minnesfond. Musikdramatikstipendiet, som tilldelas upphovsmän inom filmmusik, teatermusik, tv-spelsmusik (allt som ryms inom begreppet musikdramatik) ges i år till Leif Jordansson.
SKAP-stipendier (som tilldelas kompositörer inom alla musikaliska genrer och stipendiemottagarna beslutas av SKAP:s styrelse) går till Sonja Aldén,
Maria Axelsson, Aleena Gibson, Ralf Gyllenhammar, Karin Hammar, Rebekka Karijord, Veronica Maggio, Lena Willemark, Caroline af Ugglas och Heinz Liljedahl. SKAP:s hedersstipendier tilldelas i år Fredrik Norén och Lasse Samuelson.

– Detta är tillfället då upphovsmännen står i centrum. Utvalda av sina egna kollegor får musikbranschens grundpelare den uppmärksamhet de så väl förtjänar, säger Alfons Karabuda, SKAP:s ordförande.
SKAP grundades 1926 och har idag 872 medlemmar inom alla genrer.
Föreningen har arrangerat fester sedan 1926. Den första ägde rum på Berns och kallades ”Bland stjärnor och tärnor” och pågick hela natten med fem orkestrar, tolv dirigenter och cabaret. Fredsåret 1945 bjöd SKAP in till sin första vårfest och i år är det 65:e gången sedan starten som vårfesten äger rum.

Claes Olson